Uprzejmie informujemy, iż złożony przez Dyrektora SP ZOZ w Proszowicach wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącej instalacji tlenowej wraz z wykonaniem remontu tlenowni na kwotę 370 tys. złotych został, po uprzedniej aprobacie Wojewody Małopolskiego ? Pana Łukasza Kmity, wybrany do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia.

Dzięki uzyskanym środkom pieniężnym będziemy w stanie podnieść bezpieczeństwo pacjentów naszego Szpitala, szczególnie w trakcie pandemii Covid-19, podczas której większość z nich wymaga tlenoterapii wysokoprzepływowej (High- Flow) oraz wentylacji mechanicznej. Sytuacja ta powoduje maksymalne obciążenie obecnych instalacji tlenowych oraz sześciokrotnie większe zużycie tlenu.