Szpital w Proszowicach otrzymał kolejne dofinansowanie z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa ? Pakiet Medyczny 3” oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 
Dzięki otrzymanym środkom finansowym mieliśmy możliwość zakupić:
?na kwotę 99 912,00 zł – diatermię chirurgiczną z przystawką argonową dla potrzeb Bloku Operacyjnego,
 
?na kwotę 36 847,01 – defibrylator dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego,
 
?na kwotę 32 010,40 zł- 3 szt. kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Neurologii
 
Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie!