Dyrekcja SPZOZ w Proszowicach informuje, iż od dnia 01.07.2020r. działalność Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego została zawieszona do odwołania.