W związku z ogłoszeniem z dnia 13 grudnia 2021r. o Konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13, uprzejmie informuję, że w dniu 13 stycznia 2022 roku Komisja konkursowa wybrała w tajnym głosowaniu kandydata na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Pana Feliksa Orchowskiego.