Informujemy, że SP ZOZ w Proszowicach w dniu 9 lutego 2021r podpisał z PKO TFI umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym.

W linku podanym poniżej znajdują się informacje WAŻNE dla pracowników:

  • czym PPK jest ?
  • kto i kiedy  zostanie zapisany do PPK?
  • jakie pracownik będzie miał korzyści z uczestnictwa w PPK?
  • ile może pracownik zaoszczędzić dzięki PPK?
  • jak będą inwestowane środki pracownika w PPK?

https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ppk-dla-pracownika/

Ponadto w najbliższym czasie odbywać się będą na terenie Szpitala spotkania informacyjne z przedstawicielami PKO TFI. Podczas tych spotkań można będzie pozyskać szczegółowe informacje w zakresie PPK.  Terminy spotkań z pracownikami zostaną podane w najbliższym czasie.