Każda z osób zgłaszających się do szpitala zobowiązana jest przestrzegać zasad: