Dyrekcja SPZOZ w Proszowicach informuje, iż od dnia 27.08.2020r. osoby przebywające w izolacji domowej mogą kontaktować się z SP ZOZ w Proszowicach telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00 pod numerem 12 386 52 78 oraz przy pomocy poczty elektronicznej na adres: izolacja.domowa@spzoz.proszowice.pl