Informujemy, że Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w trybie chirurgii jednego dnia wykonuje zabiegi chirurgiczne dla dzieci w zakresie przepukliny brzusznej, wnętrostwa, stulejki oraz małych zabiegów chirurgii dziecięcej.