Drogie Panie Pielęgniarki i Położne,
Drodzy Panowie Pielęgniarze,
Koleżanki i Koledzy,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz zdrowia i dobra pacjenta.

Dziękując za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne trwanie przy pacjencie życzymy, abyście mogli realizować swoje marzenia i cele życiowe.

Życzymy Wam wielu perspektyw dalszego rozwoju i wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach i Naczelna Pielęgniarka