Dziękujemy za darowiznę od Koła Gospodyń Wiejskich w Sierosławicach za przekazanie kwoty pieniężnej na walkę z Koronawirusem.