Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na najwyższym poziomie

We wrześniu zakończą się prace budowlane związane z przystosowaniem budynku Szpitala Powiatowego w Proszowicach do wymogów przeciwpożarowych. To drugi etap inwestycji. Koszt tego zadania to blisko 1,3 mln zł, 750 tys. przekazało na ten cel Starostwo Powiatowe w Proszowicach.

-Dzięki tej dwuetapowej inwestycji, główny budynek szpitala będzie w pełni dostosowany do wymogów i przepisów przeciwpożarowych. Bezpieczeństwo personelu i pacjentów będzie na najwyższym poziomie ? podkreśla Zbigniew Torbus, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Proszowicach.
W ramach obecnie realizowanej inwestycji zostaną wymieniane fragmenty izolacji ścian na niepalne (ze styropianu na wełnę mineralną).W szpitalu pojawią się też dwa wyjścia ewakuacyjne wraz z podestami, stare drzwi i okna zostaną wymienione na przeciwpożarowe.

To jednak jeszcze nie wszystko. Przewidziano także montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, klap przeciwpożarowych na przewodach wentylacyjnych, instalacji napowietrzania do oddymiania i
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W ramach pierwszego etapu inwestycji, który był realizowany pod koniec ubiegłego roku w szpitalu powstały dodatkowe ścianki działowe wydzielające klatki schodowe, wprowadzono oddymianie szybów windowych i klatki schodowej, wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontowano instalację i centralę SSP (system wykrywający pożar). Ta część inwestycji kosztowała 1,8 mln zł i była realizowana dzięki wsparciu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.