Dobiegają już końca prace instalacyjne w obrębie nowo wyremontowanych pomieszczeń, gdzie już niedługo zostanie uruchomione, jedno z najnowocześniejszych w okolicy, Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
 
W zakładzie wykonywane będą badania:
 
? tomografii komputerowej (TK),
? radiologiczne (RTG),
? ultrasonograficzne (USG, Doppler).
 
   Z badań tomografii początkowo będą korzystać pacjenci hospitalizowani w naszym Szpitalu oraz pacjenci komercyjni. Po uzyskaniu finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia także wszyscy pacjenci kierowani przez lekarzy specjalistów.
Cały czas staramy się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych?, aby jeszcze bardziej rozszerzyć zakres świadczeń diagnostyki obrazowej.
?Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozpoczęciu pracy Centrum RiDO?
__________________________________________________
Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej powstaje, dzięki pomocy i wsparciu:
? Pana Norberta Kaczmarczyka ? Wiceministra Rolnictwa,
? Pana Włodzimierza Bernackiego- Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki,
? Pana Łukasza Kmity- Wojewody Małopolskiego,
? Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w szczególności Pana Łukasza Smółki- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego,
? Starosty Powiatu Proszowickiego.