Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej? Curie w Warszawie realizuje projekt pn.: ?Nie trać głowy ? program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi? – 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie
wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).
 
Zapraszamy:
 
? osoby zamieszkujące jedno z województw: mazowieckie, śląskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, małopolskie,
? wiek: 40-65 lat,
? osoby z grupy ryzyka: palące papierosy, nadużywające alkoholu, z grupy ryzyka zakażeniem wirusem HPV (mające niezabezpieczone prezerwatywą oralne kontakty seksualne),
lub osoby spoza grup ryzyka, ale mające utrzymujący się przez przynajmniej 3 tygodnie jeden z niżej wymienionych objawów:
? pieczenie języka,
? niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej,
? ból gardła,
? przewlekła chrypka,
? guz na szyi,
? niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,
? ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem.
 
Badania obejmują: konsultację lekarza specjalisty ? laryngologa oraz badanie fiberoskopem.
W uzasadnionych przypadkach: USG szyi, biopsja cienkoigłowa, pobranie wycinka do badania histopatologicznego.
 
?? Osobom spoza Warszawy zostaną zwrócone koszty dojazdu??
Rejestracja na wizytę tylko telefonicznie. Nr telefonu: 573 498 657 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-16.00.
 
więcej informacji poniżej: