Sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych środków trwałych
Oznaczenie sprawy: 02/SŚT/2022
Ogłoszenie 02_SŚT_2022
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Lista sprzętu
Załącznik nr 2 Regulamin przetargu
Załącznik nr 3 Formularz oferty
Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy

Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych środków trwałych
Oznaczenie sprawy: 01/SŚT/2022
Ogłoszenie 01_SŚT_2022
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Lista sprzętu
Załącznik nr 2 Regulamin przetargu
Załącznik nr 3 Formularz oferty
Załącznik nr 4 Projekt umowy
Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy