INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

adres e-mail: iod@spzoz.proszowice.pl

INFORMACJE JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z POLITYKĄ RODO ZNAJDZIESZ W KLAUZULACH PONIŻEJ:

Pobierz

Lp.

Nazwa

Link

1

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów SPZOZ w Proszowicach

Pobierz

2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

Pobierz

3

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy na podstawie umowy o pracę w SPZOZ w Proszowicach

Pobierz

4

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy na podstawie umowy cywilno prawnej w SPZOZ w Proszowicach

Pobierz

5

Klauzula informacyjna dotycząca osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w SP ZOZ w Proszowicach

Pobierz

6

Klauzula informacyjna dotycząca osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji SPZOZ w Proszowicach

Pobierz

7

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Pobierz

8

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania osób składających skargi i wnioski składających skargi i wnioski

Pobierz

9

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z rejestracją telefoniczną

Pobierz

10

Regulamin korzystania z urządzeń mobilnych Proszowice

Pobierz

11

Regulamin nagrywania rozmów w SP ZOZ w Proszowicach

Pobierz