Budynek Główny Szpitala
II piętro

Telefon kontaktowy
12 386 51 39

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

Badania wykonuje:
Jolanta Czajkatechnik elektroradiologii,
Marzena Mierzwa – kurs specjalistyczny w zakresie wykonywanie
i interpretacja zapisu EKG


Opisy wyników badań wykonuje:
lek. med. Przemysław Grudzień,
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog,


INFORMACJE DLA PACJENTA

Godziny funkcjonowania Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej:
Poniedziałek – Piątek
7:25 – 14:35

Rejestracja:
Osobiście lub przez osoby upoważnione
Telefoniczne pod nr tel. 12 386 51 39

Pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badania EKG, jak przygotować się do badania, czy podmiot, który wystawił skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem, ile kosztuje badanie, czy opis badania jest już gotowy.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście, lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię opisu badania.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia znajduje się na II piętrze budynku głównego Szpitala, w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem IOM.

Zajmuje się wykonywaniem następujących badań:
– Badania EKG, 
– EKG metodą Holtera,
– pomiar ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
– próba wysiłkowa na bieżni.

Badania są wykonywane:

  • Pacjentom przebywającym na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału,
  • pacjentom poradni specjalistycznych na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej znajdującej się w strukturze Szpitala,
  • pacjentom w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ  będącej w strukturach Szpitala,
  • pacjentom, którzy otrzymali skierowanie od  lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni.

Pacjent ma możliwości wykonania badań: EKG,  EKG metodą Holter, pomiaru ciśnienia tętniczego metodą Holtera, próby wysiłkowej na bieżni odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.