OFERTY PRACY

Oferty prosimy składać na adres:
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu 12 386 52 13
e-mail: kadry@spzoz.proszowice.pl

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy cywilno-prawnej w SPZOZ w Proszowicach.pdf POBIERZ

Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni na stanowisko:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Data publikacji: 15.07.2021r.
Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni na stanowisko:
Pracownik Sekcji Kadr i Płac
Data publikacji: 15.07.2021r.
Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni na stanowisko:
Referent ds. Aparatury Medycznej
Data publikacji: 23.07.2021r.
 Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. Zamówień publicznych
Data publikacji: 15.07.2021r.
Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. budowlanych
Data publikacji: 27.07.2021r.
Opis