OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Zapytania o cenę  2019 rok

 

Dotyczy rozeznania rynku nt. Wykonanie działań informacyjno-promocyjnych na potrzeby programu profilaktycznego  pn. „Ogólnopolski program profilaktyki bólów kręgosłupa”

Oznaczenie sprawy: 07/ZO/2019

Zapytanie o cenę

Unieważnienie 

 

Dotyczy rozeznania rynku nt. Wykonanie platformy internetowej wraz z filmikami instruktażowymi na potrzeby programu profilaktycznego pn. „Ogólnopolski program profilaktyki bólów kręgosłupa”

Oznaczenie sprawy:06/ZO/2019

Zapytanie o cenę

Unieważnienie 

 

Dotyczy:  Przeprowadzenia szkolenia- warsztaty z rehabilitacji ruchowej na potrzeby programu profilaktycznego pn. „Ogólnopolski program profilaktyki bólów kręgosłupa” w ramach konkursu o numerze POWR.05.01.00-IP-.00-013/19 ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Oznaczenie sprawy: 05/ZO/2019

Zapytanie o cenę

Unieważnienie

 

Dotyczy: rozeznania rynku nt. „ Wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegających na opracowaniu analizy zabezpieczenia przeciwpożarowego Budynków SP ZOZ w Proszowicach: Budynku Głównego oraz Budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego usytuowanych w Proszowicach przy ul. Kopernika 13.”

Oznaczenie sprawy: 04/ZO/2019

Zapytanie o cenę

 

Dotyczy:rozeznania rynku nt. „wykonania projektu i przeprowadzenia procedury administracyjnej (zezwolenie lub zgłoszenie) oraz wykonania utwardzenia powierzchni parkingu wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej (powierzchnia do wykonania ok. 1100m). Parking znajduje się na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Oznaczenie sprawy: 03/ZO/2019

Zapytanie o cenę 

 

Dotyczy: rozeznania rynku nt.Wykonania techniczno-ekonomicznej koncepcji inżynierskiej, w zakresie zastosowania energooszczędnych, w tym opartych na odnawialnych źródłach energii technologii energetycznych, w wersji wariantowej, stanowiacej analizę dla wyboru najbardziej optymalnego technicznie, ekonomicznie i eksploatacyjnie rozwiązania; mającego możliwość pozyskania finansowania z funduszy UE;  w ramach generalnego podejścia do gospodarki energetycznej Szpitala w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 02/ZO/2019

Zapytanie o cenę

 

Dotyczy: rozeznania rynku nt.

?zaprojektowania oraz wykonania utwardzenia powierzchni parkingu wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej (powierzchnia do wykonania ok.1100m) oraz przeprowadzenia procedury administracyjnej (zezwolenie lub zgłoszenie) ?

Oznaczenie sprawy: 01/ZO/2019

 

Zapytanie o cenę