ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY Z PODODDZIAŁEM IOMBudynek Główny
II piętro

Sekretariat
tel. 12 386 51 65
Dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 67
Dyżurka piel. odc. męski
tel. 12 386 51 64
Dyżurka pielęg.  odc.kobiecy
tel. 12 386 51 69 
Pracownia EKG, Holter, ECHO serca
tel. 12 386 51 70
Kierujący Oddziałem:
tel. 12 386 51 54
Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 12 386 51 66

Nasz zespół:

Kierujący oddziałem:
lek. med. Przemysław Grudzień

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiologii


p. o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Izabela Mykała
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Oddział zlokalizowany jest na  II piętrze budynku głównego Szpitala. Zapewniamy opiekę diagnostyczną  i terapeutyczną w zakresie chorób wewnętrznych szczególnie w zakresie leczenie: chorób układu krążenia (choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca), cukrzycy, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego.

W Oddziale pracuje wykwalifikowana i  doświadczona  kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, sympozjach.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

W Oddziale funkcjonuje Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej; wykonujemy badania: Echo serca, EKG metodą Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego krwi  metodą Holtera, próby wysiłkowej na bieżni. Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej w ramach której  wykonujemy badania:  RTG, TK, USG w tym badania przepływów żylnych, diagnostyki endoskopowej wykonując badania: gastroskopii, kolonoskopii, również w znieczuleniu ogólnym pacjentom wymagającym takiego znieczulenia w trudnych przypadkach. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii oraz dermatologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii w Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Oddział uczestniczy także w programie pilotażowym Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chorób Wewnętrznych.

W roku 2022 Oddział Wewnętrzny hospitalizował 957 pacjentów.