ODDZIAŁ KLINICZNY PULMONOLOGII Z PODODDZIAŁEM MUKOWISCYDOZYBudynek Oddziału Pulmonologii

Sekretariat
tel. 12 386 51 97
Kierujący Oddziałem
tel. 12 386 52 07
Dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 98
Dyżurka pielęgniarska
tel. 12 386 51 93

Nasz zespół:

Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Wojciech Skucha
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc


Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Edyta Kowalska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego


Oddział znajduje się w odrębnym budynku na terenie Szpitala.

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie:

– astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zapalenia płuc i oskrzeli, zatorowości płucnej, niewydolności oddechowej, obturacyjnego bezdechu sennego i innych rzadszych schorzeń płuc i oskrzeli mi. włóknienia płuc. Diagnozujemy pacjentów z nowotworami płuc, gruźlicy płuc i innych narządów.
W oparciu o własną bazę diagnostyczną w Oddziale Pulmonologii wykonywane są badania bronchofiberoskopii, w tym bronchofiberoskopii autofluoroscencyjnej, spirometrii, bodypletyzmografii, EKG, USG, polisomnografii, gazometrii tętniczej, alergologicznych testów skórnych.

Prowadzimy kwalifikację do: domowego leczenia tlenem (DLT), brachyterapii przy użyciu bronchoskopu fluoroscencyjnego, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych.

W Oddziale pracuje doświadczona kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  radiologicznej wykonujemy badania  RTG, TK, badań USG w poszerzonym  zakresie, diagnostyki endoskopowej wykonując badania gastroskopii, kolonoskopii, również w znieczuleniu ogólnym pacjentom wymagającym takiego znieczulenia  w trudnych przypadkach medycznych. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Wykonujemy  badania  bakteriologiczne  w kierunku gruźlicy płuc, z wykorzystaniem  metod genetycznych co skraca czas oczekiwania na wynik. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii, diabetologii i dermatologii.

Całodobowo Oddział współpracuje ze Szpitalem Jana Pawła II w Krakowie – Oddział Torakochirurgii, Kliniką Pulmonologii w Krakowie, jednostkami onkologicznymi w Krakowie i Tarnowie.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chorób Płuc.

Nasz oddział wyposażony jest w profesjonalny sprzęt m.in.  EBUS – aparat do wykonywania przezoskrzelowej biopsji pod kontrolą USG, a także stanowiska do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc. Dalsza kontynuacja programów profilaktycznych mających na celu zmniejszenie zachorowalności  na choroby układu oddechowego.

W roku 2022 Oddział Pulmonologii hospitalizował 1189 pacjentów.