Przedstawiciel medyczny lub handlowy w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi może przebywać na terenie SP ZOZ w Proszowicach po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora.

Wniosek o wyrażenie zgody na spotkanie przedstawiciela medycznego lub handlowego w celu reklamy produktu leczniczego

Wnioskodawca przesyła wypełniony wniosek:

 

Zarządzenie nr 46_2023 w sprawie możliwości zasad prowadzenia reklamy i promowania produktów leczniczych na terenie SP ZOZ w Proszowicach