Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno ? Technicznych