GŁÓWNY KSIĘGOWY ORAZ SEKCJA KSIĘGOWOŚCI FINANSOWEJ

Małgorzata Kowal – Główny Księgowy
adres e-mail: kowal.m@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 51 09

Sekcja Księgowości Finansowej
adres e-mail: ksiegowosc@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 51 07

DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI

mgr Joanna Krzyżek-Bartosik – Kierownik
adres e-mail: joanna.krzyzek@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 52 13

Sekcja Kadr i Płac
adres e-mail: kadry@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 51 06

Sekcja Organizacji
adres e-mail: organizacja@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 51 17

DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY

mgr Sylwia Nowak – Kierownik
adres e-mail: techniczny@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 52 00

tel. 12 386 52 05

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marianna Maj – Kierownik
adres e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 52 14

DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ANALIZ

mgr Elżbieta Nowakowska – Kierownik
adres e-mail: elzbieta.nowakowska@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 51 01

Stanowisko ds. rozliczeń NFZ
tel. 12 386 51 36

ARCHIWUM

mgr Jarosław Chuchmacz
adres e-mail: archiwum@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 52 59

SEKCJA INFORMATYCZNA

Marcin Kordecki
adres e-mail: marcin.kordecki@spzoz.proszowice.pl
 tel. 12 386 51 30

SPECJALISTA DS. BHP

mgr inż. Renata Żarek-Bochnia
adres e-mail: bhp@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 52 12

PEŁNOMOCNIK DS. NIEJAWNYCH I OBRONNYCH

Urszula Mazurek
tel. 12 386 52 17

PRACOWNIK SOCJALNY

Małgorzata Popko
adres e-mail: pracownik.socjalny@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 52 17

SEKCJI HIGIENY SZPITALNEJ

Koordynator mgr Małgorzata Karbowniczek
adres e-mail: malgorzata.karbowniczek@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 52 16

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA w PROSZOWICACH

Kierownik mgr Justyna Miłek
adres e-mail: justyna.milek@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 52 21

KOORDYNATOR PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr Justyna Miłek
adres e-mail: justyna.milek@spzoz.proszowice.pl
tel. 690-117-868

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Elżbieta Buczek
adres e-mail: elzbieta.buczek@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 51 61

PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

mgr Joanna Obora
adres e-mail: iod@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 51 06

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

mgr Katarzyna Drzyzga
adres e-mail: pelnomocnik@spzoz.proszowice.pl
tel. 12 386 51 41

Informacja dotycząca przyjmowania skarg i wniosków