GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kowal

adres e-mail: ksiegowosc@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 51 09

DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI

mgr Joanna Krzyżek-Bartosik

adres e-mail: joanna.krzyzek@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 13

DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY

mgr Sylwia Nowak

adres e-mail: techniczny@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 00

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marianna Maj

adres e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 14

SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ANALIZ

mgr Elżbieta Nowakowska

adres e-mail: dokumentacja@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 51 01

ARCHIWUM

mgr Jarosław Chuchmacz

adres e-mail: archiwum@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 59

SEKCJA INFORMATYCZNA

Marcin Kordecki

adres e-mail: marcin.kordecki@spzoz.proszowice.pl

 tel. 12 386 51 30

SPECJALISTA DS. BHP

mgr inż. Renata Żarek-Bochnia

adres e-mail: bhp@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 12

PEŁNOMOCNIK DS. NIEJAWNYCH I OBRONNYCH

Urszula Mazurek

tel. 12 386 52 17

PRACOWNIK SOCJALNY

Małgorzata Popko

adres e-mail: pracownik.socjalny@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 17

KOORDYNATOR SEKCJI HIGIENY SZPITALNEJ

mgr Małgorzata Karbowniczek

adres e-mail: malgorzata.karbowniczek@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 16

KIEROWNIK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

mgr Justyna Miłek

adres e-mail: justyna.milek@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 52 21

KOORDYNATOR PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr Justyna Miłek

adres e-mail: justyna.milek@spzoz.proszowice.pl

tel. 690-117-868

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Elżbieta Buczek

adres e-mail: elzbieta.buczek@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 51 61

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

mgr Joanna Obora

adres e-mail: iod@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 51 06

PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTA

mgr Katarzyna Drzyzga

adres e-mail: pelnomocnik@spzoz.proszowice.pl

tel. 12 386 51 41

Informacja dotycząca przyjmowania skarg i wniosków