Wierzbno 3
32-104 Wierzbno

Rejestracja
Tel: 12 386 92 99

wierzbno@spzoz.proszowice.pl

OŚRODEK ZDROWIA W WIERZBNIE, filia SPZOZ w Proszowicach

Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. med. Zbigniew Szydłowski
lekarz specjalista chorób wewnętrznych
lekarz specjalista medycyny rodzinnej


HARMONOGRAM

ZBIGNIEW SZYDŁOWSKI
lekarz specjalista chorób wewnętrznych
lekarz specjalista medycyny rodzinnej

przyjmuje pacjentów:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 15.35
WTOREK: 11.00 – 18.00
ŚRODA: 8.00 – 15.35
CZWARTEK: 8.00 – 15.35
PIĄTEK: 8.00 – 15.35


TERESA SKALSKA
lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz specjalista pediatrii

przyjmuje pacjentów:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 14.35
ŚRODA: 8.00 – 14.35
CZWARTEK: 8.00 – 14.35

PUNKT SZCZEPIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK: 11.00 – 14.00


IZABELA OZGA
lekarz medycyny

przyjmuje pacjentów:
WTOREK: 8.00 – 12.30


ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:
GRAŻYNA ROJEWSKA – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
JOANNA CABA – pielęgniarka medycyny szkolnej