Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Łączna kwota środków pozyskanych przez Powiat Proszowicki: 4 270 000 zł

Dofinansowanie to zostanie przeznaczone na zakup:

– wysokiej jakości 64-rzędowego tomografu komputerowego, który będzie najbardziej innowacyjnym urządzeniem na skalę Powiatu Proszowickiego; pozwoli na diagnostykę oraz leczenie powikłań po przebyciu COVID-19, badanie tk pozwala uzyskać przekroje badanych narządów i ich wizualizację w 3D, co usprawnia proces diagnostyczny, mający wpływ na szybkość zastosowania odpowiednich metod leczenia;

– cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, pozwalającego na ocenę zmian radiologicznych w płucach, od czego to zależy dalsze postępowanie i leczenie chorego;

– wieży laparoskopowej wraz z wyposażeniem oraz osprzętem endoskopowym do leczenia chirurgicznego chorych; obecnie SP ZOZ posiada jedynie jedną wieżę laparoskopową, a zwiększenie ich ilości pozwoli na większą liczbę zabiegów wykonywanych jednocześnie.

Dotacja przeznaczona na zakup tomografu komputerowego to 2 960 000 zł.

Dotacja przeznaczona na zakup aparatu RTG to 793 000 zł.

Dotacja przeznaczona na zakup wieży laparoskopowej to 517 000 zł.
Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Łączna kwota środków pozyskanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 370 000,00 zł

W ramach pozyskanych środków została wykonana modernizacja wewnętrznej instalacji tlenowej w związku z COVID-19.

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane przy:

– wykonaniu pionów, poziomów instalacyjnych oraz oprzyrządowania dostosowawczego do budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach, budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz budynku Oddziału Pulmonologii,

– obliczeniowe potwierdzenie przepustowości przewodów instalacyjnych lub ułożenie nowych przewodów w kanałach z tlenowni do budynków,

– kompleksowa modernizacja budynku tlenowni: doprowadzenie do zgodności z postanowieniami Dyrektywy 93/42/EEC oraz wprowadzającą je Ustawą o Wyrobach Medycznych z dn. 20.05.2010, w tym zaprojektowanie podstawowego, rezerwowego i awaryjnego źródła tlenu zgodnie z obowiązującymi normami, umożliwiając certyfikację wykonania instalacji w całości.