Dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego
w wysokości 304 194,40zł

Środki zostały przeznaczone na zakup:
Ambulansu sanitarnego Volkswagen Crafter