DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI 2019

 POMIESZCZENIE DO WYNAJĘCIA

pomieszczenie na parterze Budynku Głównego Szpitala o powierzchni 30 m2 na prowadzenie działalności handlowej – sklepu spożywczo- przemysłowego bądź sklepu połączonego z kawiarenką.

Szczegółowe warunki składania ofert

Formularz do składania ofert

Obecny stan techniczny pomieszczenia (zdjęcie)

Dzierżawa powierzchni użytkowej w Budynku Głównym Szpitala o łącznej powierzchni użytkowej 3m2 z przeznaczeniem na umieszczenie 3 automatów z przekąskami i napojami chłodzącymi

Oznaczenie sprawy: 04/DN/2019

Ogłoszenie

Projekt umowy

Unieważnienie 

Dzierżawa powierzchni użytkowej na terenie Szpitala o łącznej powierzchni 10m2 w celu postawienia samochodu typu Food-Truck

Oznaczenie sprawy: 03/DN/2019

Ogłoszenie

Projekt umowy

Unieważnienie 

Dzierżawa powierzchni użytkowej w Budynku Głównym Szpitala o łącznej powierzchni użytkowej 2m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży obwarzanków krakowskich

Oznaczenie sprawy: 02/DN/2019

Ogłoszenie

Projekt umowy

Unieważnienie 

Dzierżawa pomieszczenia w budynku Głównym Szpitala na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 30m2 położonym w Proszowicach przy ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności handlowej – sklep spożywczo-przemysłowy, sklep z kawiarenką.

Pisemny przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 01/DN/2019

Ogłoszenie

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Klauzula Informacyjna RODO

aktualny wzór umowy 

Wybór oferty