Dostawy poniżej 130 000 zł w roku 2024

Dzierżawa 31 szt. koncentratorów tlenu.
Oznaczenie sprawy: 04/2024
Termin składania ofert: 13.03.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 04_2024
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 04_2024
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 04_2024
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 04_2024
Zbiorcze zestawienie ofert 04_2024
Zawiadomienie o wyborze 04_2024

Dostawa Stabilizatora zewnętrznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego.
Oznaczenie sprawy: 03/2024
Termin składania ofert: 21.02.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 03_2024 Stabilizator
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 03_2024
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 03_2024
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 03_2024
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 03_2024
Zbiorcze zestawienie ofert 03_2024
Zawiadomienie o wyborze 03_2024

Dostawa wózka do przewozu chorych w pozycji leżącej dla potrzeb Izby Przyjęć.
Oznaczenie sprawy: 02/2024
Termin składania ofert: 14.02.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 02_2024
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 02_2024
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 02_2024
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 02_2024
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 02_2024
Zbiorcze zestawienie ofert 02_2024
Zawiadomienie o wyborze 02_2024

Dostawa kardiostymulatora dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej.
Oznaczenie sprawy: 01/2024
Termin składania ofert: 07.02.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 01_2024
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 01_2024
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 01_2024
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 01_2024
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 01_2024
Pytania 01_2024
Unieważnienie 01_2024

Dostawa aparatu do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii kombinowanej.
Oznaczenie sprawy: 05/2023
Termin składania ofert: 28.09.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 05_2023
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 05_2023
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 05_2023
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 05_2023
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 05_2023
Zbiorcze zestawienie ofert 05_2023
Zawiadomienie o wyborze 05_2023

Dostawa głowicy Convex do aparatu USG Aloka Alpha 7
Oznaczenie sprawy: 03/2023
Termin składania ofert: 21.07.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 03_2023
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 03_2023
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 03_2023
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 03_2023 Projekt umowy
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 03_2023
Zbiorcze zestawienie ofert 03_2023
Zawiadomienie o wyborze 03_2023

Dostawa materiałów biurowych
Oznaczenie sprawy: 02/2023
Termin składania ofert: 21.07.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 02_2023
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 02_2023
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 02_2023
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 02_2023
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 02_2023
Zbiorcze zestawienie ofert 02_2023
Zawiadomienie o wyborze 02_2023

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktu leczniczego w ramach programów lekowych.
Oznaczenie sprawy: 12/2022
Termin składania ofert: 06.12.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 12 _2022
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 12_2022 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 12_2022-Formularz-asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 12_2022 Oświadczenie
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 12_2022 Projekt Umowy
Pytania 12_2022
Zbiorcze zestawienie ofert 12_2022
Zawiadomienie o wyborze 12_2022

Dostawa umundurowania dla członków Zespołów Ratownictwa Medycznego pracowników SP ZOZ w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 11/2022
Termin składania ofert: 28.11.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 11_2022
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 11_2022 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 11_2022 Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 11_2022 Oświadczenie
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 11_2022 Projekt umowy
Pytania 11_2022
Zaproszenie 11_2022 po zmianie
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 11_2022 Formularz ofertowy po zmianie
Załącznik Nr 2 do postępowania po zmianie
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 30.11.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 11_2022
Zbiorcze zestawienie ofert 11_2022
Zawiadomienie o wyborze 11_2022

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Oznaczenie sprawy: 10/2022
Termin składania ofert: 18.11.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 10_2022
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 10_2022
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 10_2022
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 10_2022
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 10_2022
Pytania 10_2022
Załącznik-Nr-2-do-Zaproszenia-10_2022 po zmianie
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 21.11.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 24.11.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Załącznik-Nr-2-do-Zaproszenia-10_2022 po zmianie
Zbiorcze zestawienie ofert 10_2022
Zawiadomienie o wyborze 10_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych w ramach programów lekowych.
Oznaczenie sprawy: 09/2022
Termin składania ofert: 16.11.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 09 _2022
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 09_2022 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 09_2022 Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 09_2022 Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 09_2022 Projekt Umowy
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 18.11.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 09 _2022 LEKI po zmianie
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 09_2022-Formularz-asortymentowo-cenowy po zmianie
Pytania 09_2022
Zbiorcze zestawienie ofert 09_2022
Zawiadomienie o wyborze 09_2022
Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze 09_2022

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w pomieszczeniach budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 05/2022
Termin składania ofert: 16.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 05_2022
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 05_2022
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 05_2022
Załącznik Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2a do Zaproszenia 05_2022
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia Oświadczenie
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 05_2022 Projekt umowy
Zestawienie złożonych ofert 05_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 05_2022

Dostawa filtrów absolutnych oraz filtrów dokładnych i wstępnych do central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 02/2022
Termin składania ofert: 28.02.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 02_2022
Załącznik Nr 1 02_2022
Pakiet 1 filtry heppa 02_2022
Pakiet 2 filtry dokładne 02_2022
Pakiet 3 filtry wstępne
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 04.03.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 02_2022
Informacja z otwarcia ofert 02_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 02_2022

Dostawa lampy zabiegowej i stołu diagnostyczno-zabiegowego.
Oznaczenie sprawy: 28/2021
Termin składania ofert: 29.12.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 28_2021
Załącznik Nr 1 do 28_2021
Załącznik Nr 2 do 28_2021 Lampa zabiegowa 
Załącznik Nr 2 do 28_2021 Stół
Projekt umowy 28_2021
Pytania 28_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 11.01.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 28_2021 II
Pytania 28_2021 III
Zestawienie złożonych ofert 28_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 28_2021

Zakup i dostawa 6 szt. zestawów komputerowych (komputer, monitor, klawiatura, myszka) oraz 2 szt. drukarki.
Oznaczenie sprawy: 27/2021
Termin składania ofert: 28.12.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 27_2021
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 27_2021
Załącznik Nr 2 Formularz cenowy_27_2021
Załącznik Nr 3 – 27_2021
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy 27_2021
Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna 27_2021
Załącznik Nr 3 do 27_2021 po zmianie (22.12.2021 r.)
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 31.12.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 27_2021
Pytania 27_2021 II
Informacja z otwarcia ofert 27_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 27_2021

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Oznaczenie sprawy: 24/2021
Termin składania ofert: 05.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 24_2021
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 24_2021
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 24_2021
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 24_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 10.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 15.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Załącznik-Nr 2 do Zaproszenia 24_2021 po zmianie (10.11.2021 r.)
Zestawienie złożonych ofert 24_2021
Wynik 24_2021

Zakup i dostawa 4 szt. zestawów komputerowych (komputer, monitor, klawiatura, myszka) oraz 3 szt. drukarki dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 23/2021
Termin składania ofert: 22.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie Komputery 23_2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Formularz WTU
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 aktualny – Wzór umowy 18.10.2021 r.

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna
Pytania 23_2021
Termin składnia ofert: 25.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zestawienie złożonych ofert 23_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23_2021

Dostawa materiałów niezbędnych do budowy Sieci LAN w ramach Projektu Małopolski System Informacji Medycznej.
Projekt pn. ?Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)? w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E ? administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E ? usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Oznaczenie sprawy: 22/2021
Termin składania ofert: 21.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
 Zaproszenie 22_2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – OPZ
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna
Pytania 22_2021
Termin składnia ofert: 22.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zestawienie złożonych ofert 22_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22_2021

Dostawa zestawu do osiągnięcia bezkrwawego pola oraz do znieczuleń kończyny górnej i dolnej.
Oznaczenie sprawy: 18/2021
Termin składania ofert: 06.09.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 18_2021
Załącznik Nr 1 do 18_2021
Załącznik Nr 2 do 18_2021
Projekt umowy 18_2021
Zestawienie złożonych ofert 18_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 18_2021

Dostawa materiałów biurowych.
Oznaczenie sprawy: 17/2021
Termin składania ofert: 02.07.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 17_2021
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 17_2021
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 17_2021
Załącznik nr 3 projekt umowy 17_2021
Zestawienie złożonych ofert 17_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 17_2020

Dostawa naklejek samoprzylepnych, białych z nadrukiem
Oznaczenie sprawy: 11/2021
Termin składania ofert: 29.04.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 11_2021 naklejki
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 11_2021
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 11_2021
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 11_2021
Zestawienie złożonych ofert 11_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 11_2021

Dostawa filtrów absolutnych oraz filtrów dokładnych, wstępnych i wywiewnych do centrali klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 10/2021
Termin składania ofert: 09.04.2021 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00
Zaproszenie 10_2021
Załącznik Nr 1 10_2021
Załącznik Nr 2 Pakiet 1
Załącznik Nr 2 Pakiet 2
Pytania 10_2021
Zestawienie złożonych ofert 10_2021 
Zawiadomienie o wyborze oferty 10_2021

Dostawa napędu ortopedycznego z akcesoriami.
Oznaczenie sprawy: 06/2021
Termin składania ofert: 25.02.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 06_2021 Napęd ortopedyczny
Załącznik Nr 1 do zaproszenia 06_2021
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 06_2021
Załącznik Nr 2a – formularz cenowy 06_2021
Załącznik Nr 3 projekt umowy 06_2021
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.03.2021 r, godziny bez zmian.
Pytania 06_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 06_2021

Dostawa zestawów komputerowych
Oznaczenie sprawy: 04/2021
Termin składania ofert: 27.01.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie_04_2021
Załącznik nr 1 do zaproszenia 04_2021
Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3 do zaproszenia 04_2021
Załącznik_nr_4_-_projekt_umowy_04_2021
Umowa powierzenia danych osobowych 2021
Załącznik Nr 1 do Um. p.d. 04_2021
lista kontrolna do umowy powierzenia 04_2021
Zestawienie_złożonych_ofert 04_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 04_2021

Dostawa druków medycznych
Oznaczenie sprawy: 02/2021
Termin składania ofert: 22.01.2021 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00
Zaproszenie 02_2021
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Wzory druków
Zbiorcze zestawienie ofert 02_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 02_2021

Dostawa zestawów komputerowych
Oznaczenie sprawy: 01/2021
Termin składania ofert: 20.01.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 01_2021
Załącznik nr 1 do zaproszenia 01_2021
Formularz cenowy
Załącznik nr 3 do zaproszenia 01_2021
Załącznik_nr_4 projekt_umowy_01_2021
Umowa powierzenia danych osobowych 2021
Załącznik Nr 1 do Um. p.d. 01_2021
Lista kontrolna do umowy powierzenia 01_2021
Zbiorcze zestawienie ofert 01_2021
unieważnienie_01_2021

 

Dostawa oraz instalacja zestawu do monitoringu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. ?Małopolska Tarcza Antykryzysowa ? Pakiet Medyczny? współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Oznaczenie sprawy: 27/2020
Termin składnia ofert: 04.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 27_2020
Załącznik Nr 1 27_2020
Załącznik-Nr-2- 27_2020
Załącznik Nr 2a 27_2020
Załącznik_Nr_3_projekt_umowy_27_2020
Umowa powierzenia 27_2020
Informacja z otwarcia ofert 27_2020

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Oznaczenie sprawy: 26/2020
Termin składania ofert: 16.10.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 26_2020
Załącznik Nr 1_ 26_2020
Załącznik Nr 2_26_2020
Projekt umowy 26_2020
Zestawienie złożonych ofert 26_2020
Zawiadomienie o wyborze 26_2020

Dostawa oraz instalacja zestawu do monitoringu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. ?Małopolska Tarcza Antykryzysowa ? Pakiet Medyczny? współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Oznaczenie sprawy: 25/2020
Termin składnia ofert: 15.10.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Zaproszenie 25_2020
Załącznik Nr 1 25_2020
Załącznik Nr 2 25_2020
Załącznik Nr 2a 25_2020
Załącznik_Nr_3_projekt_umowy_25_2020
Umowa powierzenia 25_2020
Pytania 25_2020
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 25_2020
Unieważnienie 25_2020

Dostawa 1 szt. Aparatu EKG + wózek dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. ?Małopolska Tarcza Antykryzysowa ? Pakiet Medyczny? współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Oznaczenie sprawy: 24/2020
Termin składnia ofert: 14.10.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Zaproszenie 24_2020
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik_nr_2a 24_2020
Załącznik nr 3
Pytania 24_2020
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 24_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24_2020

Dostawa masek chirurgicznych.
Termin składania ofert: 15.09.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Oznaczenie sprawy: 22/2020
Zaproszenie do składania ofert 22_2020
Załącznik nr 1  oferta 22_2020
Załącznik nr 2  22_2020
Załącznik_nr 3 22_2020
Załącznik nr 4  22_2020
Pytania 22_2020
Zestawienie złożonych ofert 22_2020
Zawiadomienie o wyborze 22_2020

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wraz z obsługą serwisową.
Termin składania ofert: 24.08.2020 r. godz: 9:30, otwarcie ofert godz: 10:00
Zaproszenie 21_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ  21_2020
Załącznik nr 1A – formularz cenowy
Załącznik nr 1A – formularz cenowy
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy 21_2020
projekt umowy 21_2020 po zmianie w § 2 ust. 3 i § 5.
Pytania 21_2020
Zawiadomienie o wyborze 21_2020

Dostawa materiałów biurowych
Termin składania ofert: 16.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Oznaczenie sprawy:20/2020
Zaproszenie 20_2020
Załącznik nr 1 – 20_2020
Załącznik nr 2 opis 20_2020
Załącznik nr 3 projekt umowy 20_2020
Zbiorcze zestawienie ofert 20_2020
Zawiadomienie o wyborze 20_2020

Dostawa dwóch sztuk Aparatów Kardiotokograficznych.
Termin składania ofert: 09.07.2020 godz. 11:30

otwarcie ofert godz 12:00
Oznaczenie sprawy: 19/2020
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik_nr 2a
Załącznik nr 3
Pytania 19_2020
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na dzień 14.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 19_2020
Informacja z otwarcia ofert 19_2020
Zawiadomienie o wyborze
19_2020

 

Dostawa komputerów, monitorów, laptopa.

Oznaczenie sprawy: 13/2020

Termin składania ofert: 29.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf
Zaproszenie, Załącznik 1
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia
Umowa powierzenia
Zestawienie złożonych ofert 

DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

Oznaczenie sprawy: 06/2020

Termin składania ofert: 12.02.2020 r. godz. 12:30, otwarcia godz. 13:00

zaproszenie
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
Pytania 
Zawiadomienie o wyborze ofert

DOSTAWA NAKLEJEK SAMOPRZYLEPNYCH, BIAŁYCH Z NADRUKIEM

Oznaczenie sprawy: 05/2020

Termin składania ofert: 11.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Zaproszenie
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA ORAZ WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA MEDYCZNEGO I DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO I SIECIOWEGO.

Oznaczenie sprawy: 02/2020

Termin składania ofert: 05.02.2020 r. godz.11:30, otwarcie godz. 12:00

Zaproszenie
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia (Zadanie 1)
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia ( Zadanie 2)
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia
Załącznik Nr 6 do Zaproszenia
Załącznik Nr 7 do Zaproszenia
Załącznik Nr 8 do Zaproszenia

Uwaga!!

Termin składania ofert przedłużony do dnia 07.02.2020 r. godz.13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Uwaga!!

Ze względu na dużą ilość pytań termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Pytania
Aktualny załącznik Nr 3
Aktualny Załącznik Nr 4  
Aktualny Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 1 do Umowy powierzenia danych osobowych
Załącznik Nr 2 do Umowy powierzenia danych osobowych

Uwaga!!   Przedłużenie składań ofert do dnia 12.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Załącznik Nr 4 po zmianie ilości zgodnie z opisem 

DOSTAWA KOMPUTERÓW

Oznaczenie sprawy: 01/2020

Termin składania ofert: 17:01.2020 r. godz. 12:30, otwarcie godz. 13:00

zaproszenie
załącznik 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty