Dostawa ambulansu sanitarnego typu B wraz z noszami głównymi i transporterem.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2024
Termin składania ofert: 11.04.2024 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenia o zamówieniu 05_ZP_2024
SWZ 05_ZP_2024 Ambulans
Załącznik Nr 1 do SWZ 05_ZP_2024
Załącznik Nr 1a do SWZ 05_ZP_2024
Załącznik Nr 2 do SWZ 05_ZP_2024
Załącznik Nr 3a 3b do SWZ 05_ZP_2024
Załącznik Nr 3c do SWZ 05_ZP_2024
Załącznik Nr 4 do SWZ projekt_umowy_ 05_ZP_2024
Załącznik Nr 5 do SWZ 05_ZP_2024
Załącznik Nr 6 do SWZ 05_ZP_2024
Uwaga! Termin składania ofert: 15.04.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 05_ZP_2024
SWZ 05_ZP_2024 Ambulans po zmianie 08.04.2024 r.
Pytania 05_ZP_2024
Załącznik Nr 4 do SWZ projekt_umowy_ 05_ZP_2024 po zmianie 09.04.2024 r.
Pytania 05_ZP_2024 II

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i produktów leczniczych w ramach programów lekowych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2024
Termin składania ofert: 04.04.2024 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ 04_ZP_2024
Załącznik Nr 1 do SWZ 04_ZP_2024
Załącznik Nr 2 do SWZ 04_ZP_2024 LEKI
Załącznik Nr 3 do SWZ 04_ZP_2024 (JEDZ) dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 04_ZP_2024
Załącznik Nr 3b do SWZ 04_ZP_2024
Załącznik Nr 4 do SWZ 04_ZP_2024
Załącznik Nr 5 do SWZ 04_ZP_2024 leki
Załącznik Nr 5a do SWZ 04_ZP_2024 programy lekowe
Pytania 04_ZP_2024
Pytania 04_ZP_2024 II
Informacja o kwocie 04_ZP_2024
Informacja z otwarcia ofert 04_ZP_2024
Zestawienie złożonych ofert 04_ZP_2024

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej wyrobów medycznych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2024
Termin składania ofert: 27.03.2024 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 03_ZP_2024
SWZ 03_ZP_2024
Załącznik Nr 1 do SWZ 03_ZP_2024
Załącznik Nr 2 do SWZ 03_ZP_2024 Wyroby medyczne
Załącznik Nr 3 do SWZ 03_ZP_2024 (JEDZ) dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 03_ZP_2024
Załącznik Nr 3b do SWZ 03_ZP_2024
Załącznik Nr 4 do SWZ 03_ZP_2024
Załącznik Nr 5 do SWZ 03_ZP_2024
Załącznik Nr 2 do SWZ 03_ZP_2024 Wyroby medyczne po zmianie 26.02.2024 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03_ZP_2024 z dnia 06.03.2024 r.
SWZ 03_ZP_2024 po zmianie (06.03.2024 r.)
Uwaga! Termin składania ofert: 03.04.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Pytania 03_ZP_2024
Pytania 03_ZP_2024 II
Informacja o kwocie 03_ZP_2024

Dostawa gazu do kabiny PowerCube Body+ z modułem dyfuzji produkcji Schiller dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2024
Termin składania ofert: 26.02.2024 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 02_ZP_2024
SWZ 02_ZP_2024
Załącznik Nr 1 do SWZ 02_ZP_2024
Załącznik Nr 2  do SWZ 02_ZP_2024
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 02_ZP_2024
Załącznik Nr 3c SWZ 02_ZP_2024
Projekt umowy dostawy 02_ZP_2024
Projekt umowy_dzierżawy butli 02_ZP_2024
Informacja o kwocie 02_ZP_2024
Informacja z otwarcia ofert 02_ZP_2024
Zawiadomienie o wyborze 02_ZP_2024

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2023
Termin składania ofert: 15.12.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 28_ZP_2023
SWZ 28_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 28_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 28_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 28_ZP_2023
Załącznik Nr 3c SWZ 28_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 28_ZP_2023 w.m.
Załącznik Nr 4 do SWZ 28_ZP_2023 leki
Pytania 28_ZP_2023
Informacja o kwocie 28_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 28_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 28_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 28_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej środków do dezynfekcji.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2023
Termin składania ofert: 14.12.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 27_ZP_2023
SWZ 27_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 27_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 27_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 27_ZP_2023
Załącznik Nr 3c SWZ 27_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 27_ZP_2023
Pytania 27_ZP_2023
Uwaga! Termin składania ofert: 15.12.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27_ZP_2023
Zmiana SWZ 27_ZP_2023 (12.12.2023 r.)
Pytania 27_ZP_2023 II
Informacja o kwocie 27_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 27_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 27_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 27_ZP_2023

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2023
Termin składania ofert: 12.12.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 26_ZP_2023
SWZ 26_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 26_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ – 26_ZP_2023
Załącznik Nr 3 do SWZ 26_ZP_2023 (JEDZ) – dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 26_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 26_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 26_ZP_2023
Oświadczenie Odbiorców Paliw Gazowych
Uwaga! Termin składania ofert: 14.12.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26_ZP_2023
SWZ 26_ZP_2023 po zmianie 06.12.2023 r.
Pytania 26_ZP_2023
Informacja o kwocie 26_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 26_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 26_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz produktów leczniczych do programów lekowych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2023
Termin składania ofert: 27.11.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 25_ZP_2023
SWZ 25_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 25_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 25_ZP_2023
Załącznik Nr 3 do SWZ 25_ZP_2023 (JEDZ) – dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 25_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 25_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 25_ZP_2023
Załącznik Nr 5a do SWZ 25_ZP_2023 w.m.
Załącznik Nr 5b SWZ 25_ZP_2023 leki
Załącznik Nr 5c SWZ 25_ZP_2023 programy lekowe
Pytania 25_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 25_ZP_2023 po zmianie
Informacja o kwocie 25_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 25_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 25_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 25_ZP_2023

Dostawa paliwa Diesel (olej napędowy) i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu sanitarnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2023
Termin składania ofert: 19.10.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 24_ZP_2023
SWZ 24_ZP_2023 Diesel
Załącznik Nr 1 do SWZ 24_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 24_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 24_ZP_2023
Załącznik Nr 3c SWZ 24_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 24_ZP_2023
Uwaga! Termin składania ofert: 20.10.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24_ZP_2023
Zmiana SWZ 24_ZP_2023
Pytania 24_ZP_2023
Informacja o kwocie 24_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 24_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 24_ZP_2023

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Pulmonologii z Pododdziałem Mukowiscydozy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Zakup sprzętu medycznego współfinansowany ze środków pozyskanych w ramach ogólnej rezerwy budżetowej oraz przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2023
Termin składania ofert: 07.11.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 23_ZP_2023
SWZ 23_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 23_ZP_2023
Załącznik Nr 1a do SWZ 23_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 23_ZP_2023
Załącznik Nr 3 do SWZ 23_ZP_2023 (JEDZ) – dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 23_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 23_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 23_ZP_2023
Załącznik Nr 5 do SWZ 23_ZP_2023
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 23_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do u. p. 23_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do u. p. 23_ZP_2023
SWZ 23_ZP_2023 po zmianie.
Pytania 23_ZP_2023
Informacja o kwocie 23_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 23_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 23_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 23_ZP_2023

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Pulmonologii z Pododdziałem Mukowiscydozyw Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Zakup sprzętu medycznego w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” zadanie pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii na lata 2023 – 2024.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2023
Termin składania ofert: 08.11.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 22_ZP_2023
SWZ 22_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 22_ZP_2023
Załącznik Nr 1a do SWZ 22_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 22_ZP_2023
Załącznik Nr 3a do SWZ 22_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 22_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 22_ZP_2023
Załącznik Nr 5 do SWZ 22_ZP_2023
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 22_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do u. p. 22_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do u. p. 22_ZP_2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22_ZP_2023
Pytania 22_ZP_2023
Informacja o kwocie 22_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 22_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 22_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 22_ZP_2023

Dostawa paliwa Diesel (olej napędowy) i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu sanitarnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2023
Termin składania ofert: 05.10.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 21_ZP_2023
SWZ 21_ZP_2023 Diesel
Załącznik Nr 1 do SWZ 21_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 21_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 21_ZP_2023
Załącznik Nr 3c SWZ 21_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 21_ZP_2023
SWZ 21_ZP_2023 po zmianie
Uwaga! Termin składania ofert: 09.10.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 21_ZP_2023
Zmiana SWZ 21_ZP_2023 (03.10.2023 r.)
Pytania 21_ZP_2023
Informacja o kwocie 21_ZP_2023
Unieważnienie 21_ZP_2023

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2023
Termin składania ofert: 31.10.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 20_ZP_2023
SWZ 20_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 20_ZP_2023
Załącznik Nr 3 do SWZ 20_ZP_2023 – dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 20_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 20_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 20_ZP_2023
Załącznik Nr 5,5a do SWZ 20_ZP_2023
SWZ 20_ZP_2023 odczynniki po zmianie 04.10.2023 r_
Pytania 20_ZP_2023
Pytania 20_ZP_2023 II
Informacja o kwocie 20_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 20_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 20_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 20_ZP_2023

Dostawa środków do utrzymania czystości.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2023
Termin składania ofert: 22.09.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 19_ZP_2023
SWZ 19_ZP_2023
Załącznik Nr 1 SWZ 19_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 19_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 19_ZP_2023
Załącznik Nr 3c SWZ 19_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 19_ZP_2023
Pytania 19_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 19_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 19_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 19_ZP_2023

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Zakup współfinansowany ze środków finansowych, pozyskanych z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Bloku Operacyjnego”.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2023
Termin składania ofert: 11.10.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 18_ZP_2023
SWZ 18_ZP_2023 sprzęt medyczny
Załącznik Nr 1 do SWZ 18_ZP_2023
Załącznik Nr 1a do SWZ 18_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 18_ZP_2023
Załącznik Nr 3 do SWZ 18_ZP_2023 dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 18_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 18_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 18_ZP_2023
Załącznik Nr 5 do SWZ 18_ZP_2023
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 18_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do u. p. 18_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do u. p. 18_ZP_2023
Pytania 18_ZP_2023
Załącznik Nr 2 Pakiet 8 po zmianie 18_ZP_2023
Pytania 18_ZP_2023 II
Informacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18_ZP_2023
Zmiana SWZ 18_ZP_2023 (11.10.2023 r.)
Informacja o kwocie 18_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 18_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 18_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 18_ZP_2023

Dostawa i instalacja oprogramowania do obsługi Mikrobiologii, powiadomień sms oraz dostawa sprzętu informatycznego.
W ramach realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddzia-łanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2023
Termin składania ofert: 30.10.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 17_ZP_2023
SWZ 17_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 17_ZP_2023
Załącznik Nr 1a do SWZ Zadanie 1-3 17_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ – Zadanie 1
Załącznik Nr 2a do SWZ – Zadanie 1
Załącznik Nr 2 do SWZ – Zadanie 3 – Komputery
Załącznik Nr 2 do SWZ Zadanie 3 – Monitory
Załącznik Nr 2 do SWZ – Zadanie 3 – Switch 24 porty
Załącznik Nr 2 do SWZ – Zadanie 3 – Switch 48 portów
Załącznik Nr 3 do SWZ – JEDZ dostępny na Platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 17_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 17_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 17_ZP_2023
Załącznik Nr 5a 17_ZP_2023
Załącznik Nr 5b 17_ZP_2023
Załącznik Nr 5c 17_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do u. p. 17_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do u. p. 17_ZP_2023
SWZ 17_ZP_2023 po zmianie
Załącznik Nr 5a 17_ZP_2023 po zmianie
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 17_ZP_2023 po zmianie
Pytania 17_ZP_2023
Pytania 17_ZP_2023 z logo
Załącznik Nr 2 do SWZ – Zadanie 3 – Komputery po zmianie
Załącznik Nr 2 do SWZ – Zadanie 3 – Switch 48 portów po zmianie
Informacja o kwocie 17_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 17_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 17_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 17_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2023
Termin składania ofert: 21.09.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 16_ZP_2023
SWZ 16_ZP_2023
Załącznik Nr 1 SWZ 16_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 16_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 16_ZP_2023
Załącznik Nr 3c SWZ 16_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 16_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 16_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 16_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 16_ZP_2023

Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2023
Termin składania ofert: 01.09.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 15_ZP_2023
SWZ 15_ZP_2023
Załącznik Nr 1 SWZ 15_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 15_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 15_ZP_2023
Załącznik Nr 3c SWZ 15_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 15_ZP_2023
Pytania 15_ZP_2023
Pytania 15_ZP_2023 II
Zawiadomienie o wyborze oferty 15_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2023
Termin składania ofert: 30.08.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 14_ZP_2023
SWZ 14_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 14_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 14_ZP_2023
Załącznik Nr 3 do SWZ – JEDZ dostępny na Platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 14_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 14_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 14_ZP_2023
Załącznik-Nr-5-do-SWZ-14_ZP_2023
SWZ 14_ZP_2023 leki i w.m. po zmianie
Załącznik Nr 3b do SWZ 14_ZP_2023 po zmianie
Pytania 14_ZP_2023
Informacja o kwocie 14_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 14_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych do programów lekowych, wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023
Termin składania ofert: 27.07.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 12_ZP_2023
SWZ 12_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 12_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 12_ZP_2023
Załącznik Nr 3 do SWZ – JEDZ dostępny na Platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 12_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 12_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 12_ZP_2023
Załącznik Nr 5 SWZ 12_ZP_2023 programy lekowe
Załącznik-Nr-5a-do-SWZ-12_ZP_2023
Załącznik-Nr-5b-do-SWZ 12_ZP_2023
Pytania 12_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 12_ZP_2023 po zmianie
Zmiana treści SWZ w części IX pkt 2.f) 12_ZP_2023
Załącznik Nr 3b do SWZ 12_ZP_2023 po zmianie
Informacja o kwocie 12_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 12_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 12_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 12_ZP_2023

Dostawa odczynników i dzierżawa automatycznego analizatora do wieloparametrowego PCR w systemie zamkniętym do jednoczesnego oznaczania wielu patogenów oraz genów oporności na antybiotyki.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2023
Termin składania ofert: 28.06.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Dokumenty postępowania dostępne na Platformie e-Zamówienia
Pytania 09_ZP_2023
Informacja o kwocie 09_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 09_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze 09_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2023
Termin składania ofert: 27.06.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 08_ZP_2023
SWZ 08_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 08_ZP_2023
Załącznik Nr 2 08_ZP_2023
Załącznik Nr 3 ? JEDZ dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 08_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 08_ZP_2023
Załącznik Nr 5 do SWZ 08_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 08_ZP_2023 po zmianie 25.05.2023 r.
Pytania 08_ZP_2023
Informacja o kwocie 08_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 08_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 08_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 08_ZP_2023

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2023
Termin składania ofert: 05.06.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 07_ZP_2023
SWZ 07_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 07_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 07_ZP_2023
Załącznik Nr 2a C-21 07_ZP_2023
Załącznik Nr 2a C-11_07_ZP_2023
Załącznik Nr 3 – JEDZ dostępny na platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a 07_ZP_2023
Załącznik Nr 4 07_ZP_2023
Informacja o kwocie 07_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 07_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 07_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych w ramach programów lekowych.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2023
Termin składania ofert: 09.05.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ 06_ZP_2023
Załącznik Nr 1 SWZ 06_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 06_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 06_ZP_2023
Załącznik Nr 3c SWZ 06_ZP_2023
Załącznik Nr 4 SWZ 06_ZP_2023
Uwaga! Termin składania ofert: 11.05.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06_ZP_2023
Zmiana SWZ 06_ZP_2023
Pytania 06_ZP_2023
Informacja o kwocie 06_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 06_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 06_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 06_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2023
Termin składania ofert: 06.06.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 05_ZP_2023
SWZ 05_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ
Załącznik Nr 2 do SWZ.
JEDZ – dostępny na e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ
Załącznik Nr 4 do SWZ
Załącznik Nr 5 do SWZ wyroby medyczne
Załącznik Nr 5a do SWZ leki
Załącznik Nr 5 do SWZ 05_ZP_2023 po zmianie
Załącznik Nr 5a do SWZ 05_ZP_2023 po zmianie
Pytania05_ZP_2023
Załącznik-Nr-5-do-SWZ-05_ZP_2023-po pytaniach
Załącznik-Nr-5a-do-SWZ-05_ZP_2023-po pytaniach
Pytania 05_ZP_2023 30.05.2023 r.p.
Informacja o kwocie 05_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 05_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 05_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 05_ZP_2023

Dostawa implantów i narzędzi dla potrzeb ortopedii i chirurgii urazowej na zasadach „Mini-Banku”.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2023
Termin składania ofert: 17.03.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 03_ZP_2023
SWZ 03_ZP_2023 implanty
Załącznik Nr 1 do SWZ 03_ZP_2023
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Pakiet 8
Pakiet 9
Pakiet 10
Pakiet 11
JEDZ – dostępny na e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a do SWZ 03_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 03_ZP_2023
Załącznik Nr 5 do SWZ 03_ZP_2023
Pytania 03_ZP_2023
Informacja o kwocie 03_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 03_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 03_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze 03_ZP_2023

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych do programów lekowych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2023
Termin składania ofert: 06.03.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ 01_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ
Załącznik Nr 2 do SWZ
Załącznik Nr 3a do SWZ
Załącznik Nr 4 do SWZ
Projekt umowy 01_ZP_2023
Pytania 01_ZP_2023
Projekt umowy 01_ZP_2023 po zmianie
Informacja o kwocie 01_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 01_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 01_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze 01_ZP_2023

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do badań hematologicznych.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2022
Termin składania ofert: 09.01.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszeniu o zamówieniu 30_ZP_2022
SWZ 30_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 30_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 30_ZP_2022
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 30_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 30_ZP_2022
Załącznik Nr 4, 4a do SWZ 30_ZP_2022
ID postępowania
Pytania 30_ZP_2022
Informacja o kwocie 30_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 30_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 30_ZP_2022

Dostawa oprzyrządowania do zabiegów endoskopowych i wyrobów medycznych
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2022
Termin składania ofert: 05.01.2023 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 29_ZP_2022
SWZ 29_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 29_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ oprzyrządowanie
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 29_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 29_ZP_2022
Projekt umowy 29_ZP_2022 oprzyrządowanie
Projekt umowy 29_ZP_2022 wyroby med.
ID postępowania
Pytania 29_ZP_2022
Informacja o kwocie 29_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 29_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 29_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 29_ZP_2022

Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych na zasadzie „Mini-Banku”.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2022
Termin składania ofert: 14.12.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 28_ZP_2022
SWZ 28_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 28_ZP_2022 Pakiet 1
Załącznik Nr 1 do SWZ 28_ZP_2022 Pakiet 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 28_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 28_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do 28_ZP_2022_AT
Uwaga! Termin składania ofert: 15.12.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP_2022
Zmiana SWZ 28_ZP_2022
Pytania 28_ZP_2022
Informacja o kwocie 28_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 28_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 28_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 28_ZP_2022

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do badań hematologicznych
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2022
Termin składania ofert: 05.12.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 26_ZP_2022
SWZ 26_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 26_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 26_ZP_2022
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 26_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 26_ZP_2022
Załącznik Nr 4, 4a do SWZ 26_ZP_2022
Pytania 26_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 26_ZP_2022 po zmianie
Załącznik Nr 2 do SWZ 26_ZP_2022 po zmianie
Załącznik Nr 2 do SWZ 26_ZP_2022-po zmianie II
Informacja o kwocie 26_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 26_ZP_2022
Unieważnienie 26_ZP_2022

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2022
Termin składania ofert: 23.11.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 25_ZP_2022
SWZ 25_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 25_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ – 25_ZP_2022
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-25_ZP_2022
Załącznik-Nr-3c-do-SWZ-25_ZP_2022
ID postępowania 25_ZP_2022
Pytania 25_ZP_2022
SWZ 25_ZP_2022 po zmianie
Informacja o kwocie 25_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 25_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 25_ZP_2022

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2022
Termin składania ofert: 09.11.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 24_ZP_2022
SWZ 24_ZP_2022 tlen
Załącznik Nr 1 do SWZ 24_ZP_2022
Załącznik Nr 2 24_ZP_2022
Załącznik Nr 2a do SWZ 24_ZP_2022
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 24_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 24_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 24_ZP_2022

Projekt umowy dostawy 24_ZP_2022_
Projekt-umowy_dzierżawy_-24_ZP_2022_AT
ID postępowania 24_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 10.11.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24_ZP_2022
Zmiana SWZ 24_ZP_2022
Pytania 24_ZP_2022
Informacja o kwocie 24_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 24_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 24_ZP_2022

Dostawa urządzeń, podzespołów oraz oprogramowania wraz z usługą monitorowania systemu w ramach projektu na poprawę cyberbezpieczeństwa w SPZOZ w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2022
Termin składania ofert: 18.10.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 23_ZP_2022
SWZ 23_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 23_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ – OPZ 23_ZP_2022
Załącznik Nr 2a) do SWZ 23_ZP_2022

Załącznik Nr 3a 3b SWZ 23_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 23_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 23_ZP_2022 Projekt Umowy_
Załącznik Nr 5 (wykaz dostaw) 23_ZP_2022
Załącznik Nr 6 (wykaz usług) 23_ZP_2022
Załącznik Nr 7 (wykaz osób) 23_ZP_2022
ID postępowania 23_ZP_2022
Pytania 23_ZP_2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23_ZP_2022
SWZ 23_ZP_2022 po zmianach 13.10.2022 r.
Załącznik Nr 2 do SWZ – OPZ po zmianach
Informacja o kwocie 23_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 23_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 23_ZP_2022

Dostawa implantów wraz z instrumentarium do endoprotez stawu biodrowego na zasadzie „Mini – Banku”
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2022
Termin składania ofert: 13.10.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 22_ZP_2022
SWZ 22_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 22_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 22_ZP_2022
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 22_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 22_ZP_2022
Projekt umowy 22_ZP_2022_
ID postępowania 22_ZP_2022
Pytania 22_ZP_2022
Informacja o kwocie 22_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 22_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 22_ZP_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2022
Termin składania ofert: 06.10.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 21_ZP_2022
SWZ 21_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 21_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 21_ZP_2022.
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 21_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 21_ZP_2022
Projekt umowy _ 21_ZP_2022 środki dezynfekcyjne
Projekt_umowy 21_ZP_2022 _leki
ID postępowania 21_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 07.10.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2022
Zmiana SWZ 21_ZP_2022
Pytania 21_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 21_ZP_2022 po zmianie
Informacja o kwocie 21_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 21_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 21_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 21_ZP_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2022
Termin składania ofert: 20.09.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 20_ZP_2022
SWZ 20_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ_20_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 20_ZP_2022
Załącznik Nr 3 do SWZ 20_ZP_2022
Załącznik Nr 3a do SWZ 20_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 20_ZP_2022

Załącznik Nr 5 do SWZ 20_ZP_2022
ID postępowania 20_ZP_2022
Pytania 20_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 20_ZP_2022 po zmianie
Informacja o kwocie 20_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 20_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 20_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 20_ZP_2022

Dostawa i montaż łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2022
Termin składania ofert: 19.08.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 19_ZP_2022
SWZ 19_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 19_ZP_2022
Załącznik Nr 2 Pakiet 1 – łóżko elektryczne
Załącznik Nr 2 Pakiet 2 – łóżko manualne
Załącznik Nr 2 Pakiet 3 -szafka z blatem bocznym
Załącznik Nr 2 Pakiet 4 – szafka bez blatu bocznego
Załącznik Nr 2 Pakiet 5 – szafka bez blatu
Załącznik 2a do SWZ 19_ZP_2022
Załącznik Nr 3a,3b do SWZ 19_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 19_ZP_2022

Załącznik Nr 4 do SWZ 19_ZP_2022 Projekt umowy
ID postępowania 19_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 24.08.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19_ZP_2022
Zmiana SWZ 19_ZP_2022
Pytania 19_ZP_2022
Załącznik Nr 2 Pakiet 5 – szafka bez blatu po zmianie
Informacja o kwocie 19_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 19_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 19_ZP_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2022
Termin składania ofert: 23.08.2022 r., godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 18_ZP_2022
SWZ 18_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 18_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 18_ZP_2022
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-18_ZP_2022

Załącznik Nr 3c do SWZ 18_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 18_ZP_2022 po zmianie

Projekt umowy _ 18_ZP_2022 szwy _ wyroby medyczne
Projekt_umowy 18_ZP_2022 _leki_
Załącznik Nr 5 – 18_ZP_2022 (Oświadczenie o próbkach)
ID postępowania 18_ZP_2022
Pytania 18_ZP_2022
Pytania 18_ZP_2022   II
Uwaga! Termin składania ofert: 25.08.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 18_ZP_2022
Zmiana SWZ 18_ZP_2022
Pytania 18_ZP_2022 III
Informacja o kwocie 18_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 18_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 18_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 18_ZP_2022

Dostawa implantów do zabiegów ortopedyczno – urazowych na zasadzie „Mini-Banku”
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2022
Termin składania ofert: 11.08.2022 r., godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 17_ZP_2022
SWZ 17_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 17_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 17_ZP_2022
Załącznik Nr 3a,3b do SWZ 17_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 17_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 17_ZP_2022
Załącznik Nr 5 – 17_ZP_2022 
Załącznik Nr 5 – 17_ZP_2022 (Oświadczenie o próbkach) po zmianie
ID postępowania 17_ZP_2022
Informacja o kwocie 17_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 17_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 17_ZP_2022

Dostawa oprzyrządowania do diatermii chirurgicznych, dostawa implantów do zabiegów ortopedyczno-urazowych i dostawa narzędzi ultradźwiękowych.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2022
Termin składania ofert: 12.08.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 16_ZP_2022
SWZ 16_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 16_ZP_2022
Załącznik Nr 2 -Oprzyrządowanie Pakiet 1
Załącznik_Nr_2 do SWZ implanty Pakiet 2
Załącznik Nr 2 – Pakiet 3 Narzędzie ultradźwiękowe
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-16_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 16_ZP_2022
Projekt umowy _ 16_ZP_2022_
Załącznik Nr 5 – 16_ZP_2022 (Oświadczenie o próbkach)

ID postępowania 16_ZP_2022
Pytania 16_ZP_2022
Informacja o kwocie 16_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 16_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 16_ZP_2022

Dostawa worków z folii polietylenowej L.D.P.E.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2022
Termin składania ofert: 30.06.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 15_ZP_2022
SWZ 15_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ_15_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 15_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 15_ZP_2022
Załącznik Nr 3a3b do SWZ 15_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 15_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 04.07.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15_ZP_2022
Zmiana SWZ 15_ZP_2022
Pytania 15_ZP_2022 I
ID postępowania po zmianach 15_ZP_2022
Pytania 15_ZP_2022 II
Informacja o kwocie 15_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 15_ZP_2022

Zestawienie złożonych ofert 15_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 15_ZP_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2022
Termin składania ofert: 24.06.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 14_ZP_2022
SWZ 14_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ_14_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 14_ZP_2022
Załącznik Nr 3a3b do SWZ 14_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 14_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 14_ZP_2022_

ID postępowania 14_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 28.06.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14_ZP_2022
Zmiana SWZ 14_ZP_2022
Pytania 14_ZP_2022
Informacja o kwocie 14_ZP_2022
Informacja z otwarcia 14_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 14_ZP_2022

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w pomieszczeniach budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2022
Termin składania ofert: 01.06.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 13_ZP_2022
SWZ 13_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 13_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 13_ZP_2022
Załącznik do opisu 13_ZP_2022
Załącznik Nr 2a do SWZ 13_ZP_2022
Załącznik Nr 3a3b do SWZ 13_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 13_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 13_ZP_2022 Projekt umowy
ID postępowania 13_ZP_2022
Pytania 13_ZP_2022
Informacja o kwocie 13_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 13_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 13_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 13_ZP_2022

Dostawa generatora bipolarno-ultradźwiękowego, przetwornika ultradźwiękowego i narzędzi ultradźwiękowych.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2022
Termin składania ofert: 30.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 12_ZP_2022
SWZ 12_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 12_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 12_ZP_2022
Załącznik Nr 2a do SWZ 12_ZP_2022
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-12_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 12_ZP_2022
Projekt umowy 12_ZP_2022
ID postępowania 12_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 03.06.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12_ZP_2022
Zmiana SWZ 12_ZP_2022
Pytania 12_ZP_2022
Informacja o kwocie 12_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 12_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 12_ZP_2022

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2022
Termin składania ofert:27.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 11_ZP_2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11_ZP_2022
SWZ 11_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 11_ZP_2022
Pakiet 1
Analizator Pakiet 1
Pakiet 2
Analizator Pakiet 2
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-11_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 11_ZP_2022
Projekty_umów_11_ZP_2022
Pytania 11_ZP_2022
Informacja o kwocie 11_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 11_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 11_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 11_ZP_2022

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów laboratoryjnych.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2022
Termin składania ofert : 10.06.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 10_ZP_2022
SWZ 10_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 10_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 10_ZP_2022
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-10_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 10_ZP_2022
Projekt umowy 10_ZP_2022
ID postępowania 10_ZP_2022
Projekt umowy 10_ZP_2022 po zmianie 03.06.2022 r.
Pytania 10_ZP_2022
Informacja o kwocie 10_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 10_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 10_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 10_ZP_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktu leczniczego.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2022
Termin składania ofert: 13.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 09_ZP_2022
SWZ 09_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 09_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 09_ZP_2022

Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-09_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 09_ZP_2022
Projekt umowy 09_ZP_2022 w.m.
Projekt_umowy 09_ZP_2022 _leki

ID postępowania 09_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 18.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09_ZP_2022
Pytania_09_ZP_2022
Zmiana SWZ 09_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 09_ZP_2022 po zmianie w Pakiecie 10 (12.05.2022r.)
Informacja o kwocie 09_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 09_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 09_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 09_ZP_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2022
Termin składania ofert: 29.04.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 08_ZP_2022
SWZ 08_ZP-2022
Załącznik Nr 1 do SWZ_08_ZP_2022
Załącznik nr 2 do SWZ 08 ZP 2022
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-08_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 08_ZP_2022
Projekt_umowy 08_ZP_2022_
ID 08_ZP_2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08_ZP_2022
Zmiana  SWZ 08_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 04.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 08_ZP_2022
Informacja o kwocie 08_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 08_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 08_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08_ZP_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych siatek przepuklinowych.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2022
Termin składania ofert: 06.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 07_ZP_2022
SWZ 07_ZP_2022
Załącznik-Nr-1-do-SWZ-07_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do-SWZ-07_ZP_2022.
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-07_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 07_ZP_2022
Projekt_umowy_07_ZP_2022
Załącznik Nr 5 – 07_ZP_2022 (Oświadczenie o próbkach)
ID postępowania 07_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 11.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07_ZP_2022
SWZ 07_ZP_2022 po zmianach (04.05.2022 r.)
Załącznik-Nr-3a-3b-SWZ-07_ZP_2022 po zmianie (04.05.2022 r.)
ID postępowania 07_ZP_2022 po zmianie

Pytania 07_ZP_2022
Informacja o kwocie 07_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 07_ZP_2022
Zestawienie złożonych ofert 07_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 07_ZP_2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2022
Termin składania ofert: 17.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 06_ZP_2022
SWZ 06_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ – 06_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 06_ZP_2022
Załącznik 2a_C-11_06_ZP_2022
Załącznik Nr 2a C-21 06_ZP_2022
Załącznik Nr 3 do SWZ 06_ZP_2022
Załącznik Nr 3a do SWZ 06_ZP_2022
Załącznik Nr 4 06_ZP_2022

ID 06_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 19.05.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
 Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (10.05.2022r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06_ZP_2022
SWZ 06_ZP_2022 po zmianach
Załącznik Nr 1 do SWZ – 06_ZP_2022 po zmianie
Załącznik Nr 3a do SWZ 06_ZP_2022 po zmianie
Informacja o kwocie 06_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 06_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 06_ZP_2022

Dostawa 2 szt. Videogastroskopów i 2 szt. Videokolonoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2022
Termin składania ofert: 24.03.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 05_ZP_2022
SWZ 05_ZP_2022
Załącznik Nr 1 SWZ 05_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 05_ZP_2022 Pakiet 1
Załącznik Nr 2 do SWZ 05_ZP_2022 Pakiet 2
Załącznik Nr 2a 05_ZP_2022 Videogastroskop
Załącznik Nr 2a 05_ZP_2022 Videokolonoskop
Załącznik Nr 3a 3b do SWZ 05_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 05_ZP_2022
Projekt umowy 05_ZP_2022
ID postępowania 05_ZP_2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 25.03.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 05_ZP_2022 z dnia 22.03.2022 r.
Uwaga! Termin składania ofert: 28.03.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 05_ZP_2022
Informacja o kwocie 05_ZP_2022
Informacja z otwarcia 05_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 05_ZP_2022

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w pomieszczeniach budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2022
Termin składania ofert: 14.02.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 04_ZP_2022
SWZ 04_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 04_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 04_ZP_2022
Załącznik Nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia 04_ZP_2022
Załącznik Nr 2a do SWZ 04_ZP_2022
Załącznik Nr 3a3b do SWZ 04_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 04_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 04_ZP_2022 Projekt umowy
ID postępowania 04_ZP_2022
Informacja o kwocie 04_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 04_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 04_ZP_2022

Dostawa oprzyrządowania do zakupionej kolumny laparoskopowej do zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2022
Termin składania ofert: 25.02.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 03_ZP_2022
SWZ 03_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 03_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 03_ZP_2022
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 03_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 03_ZP_2022
Projekt umowy _ 03_ZP_2022
ID postępowania 03_ZP_2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 01.03.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 03_ZP_2022
Załącznik do pytań 03_ZP_2022
Informacja o kwocie 03_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 03_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 03_ZP_2022

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2021
Termin składania ofert: 04.02.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 33_ZP_2021
SWZ 33_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_33_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 33_ZP_2021
Załącznik Nr 3 do SWZ JEDZ
Załącznik Nr 3a do SWZ 33_ZP_2021
Projekt_umowy 33_ZP_2021 leki
Projekt_umowy_33_ZP_2021 wm.
Załącznik Nr 5_33_ZP_2021
ID postępowania 33_ZP_2021
Pytania 33_ZP_2021
Informacja, o kwocie 33_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 33_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 33_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze 33_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze 33_ZP_2021p.5.p.

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w pomieszczeniach budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2021
Termin składania ofert: 11.01.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 32_ZP_2021
SWZ 32_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 32_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 32_ZP_2021
Załącznik Nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia 32_ZP_2021
Załącznik Nr 2a do SWZ 32_ZP_2021
Załącznik Nr 3a,3b 32_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 32_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 32_ZP_2021 Projekt umowy
ID 32_ZP_2021
Informacja o kwocie 32_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 32_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 32_ZP_2021

Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych na zasadzie ?Mini ? Banku?.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2021
Termin składania ofert: 30.12.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 31_ZP_2021
SWZ 31_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 31_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 31_ZP_2021
Załącznik Nr 3a, 3b do SWZ 31_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 31_ZP_2021

Załącznik Nr 4 do SWZ 31_ZP_2021
ID postępowania 31_ZP_2021
Informacja o kwocie 31_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 31_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 31_ZP_2021

Dostawa i montaż aparatu Tomografii Komputerowej 1 szt. i aparatu RTG 1 szt. wraz z niezbędną modernizacją i adaptacją pomieszczeń.
Zakup aparatów finansowany ?w ramach środków pozyskanych przez Powiat Proszowicki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
Przeciwdziałanie COVID – 19
Oznaczenie sprawy: 26/2021
Termin składania ofert: 09.12.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zapytanie ofertowe 26_ 2021
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 26_2021
Pytania 26_2021
Pytania 26_2021 II
Zestawienie złożonych ofert 26_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 26_2021

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2021
Termin składania ofert: 20.12.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 30_ZP_2021
SWZ 30_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ – 30_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ – 30_ZP_2021
Załącznik Nr 3 do SWZ 30_ZP_2021 JEDZ
Załącznik Nr 3a do SWZ 30_ZP_2021
Załącznik Nr 4 30_ZP_2021
ID postępowania 30_ZP_2021
Pytania 30_ZP_2021
SWZ 30_ZP_2021 Gaz ziemny po zmianie
Informacja o kwocie 30_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 30_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 30_ZP_2021

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji, materiałów zużywalnych do sterylizacji oraz wyrobów medycznych.
Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2021
Termin składania ofert: 15.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 29_ZP_2021
SWZ 29_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 29_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 29_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b -29_ZP_2021

Załącznik Nr 3c do SWZ-29_ZP_2021
Projekt umowy – 29_ZP_2021
ID postępowania 29_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 17.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 29_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ po zmianie w pakiecie 7 (10.11.2021r.)
Uwaga! Termin składania ofert: 18.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29_ZP_2021
2 Pytania 29_ZP_2021
Informacja o kwocie 29_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 29_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 29_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 29_ZP_2021

Dostawa 1szt. Maceratora do utylizacji zużytych biodegradowalnych pieluch jednorazowego użytku dla dorosłych i dzieci na potrzeby Oddziału Obserwacyjno ? Zakaźnego.
Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2021
Termin składania ofert: 05.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 28_ZP_2021
SWZ 28_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 28_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do 28_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b-28_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ-28_ZP_2021
Projekt umowy 28_ZP_2021
ID postępowania 28_ZP_2021
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 09.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 28_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 12.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP_2021
Informacja o kwocie 28_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 28_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 28_ZP_2021

Dostawa paliwa Diesla (olej napędowy) dla zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu sanitarnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2021
Termin składania ofert: 13.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 26_ZP_2021
SWZ 26_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 26_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 26_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b-26_ZP_2021

Załącznik Nr 3c do SWZ-26_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 26_ZP_2021

ID postępowania 26_ZP_2021
Ogłoszenie zmian 26_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 15.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 26_ZP_2021
Informacja o kwocie 26_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 26_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 26_ZP_2021

Dostawa i montaż kabiny bodypletyzmograficznej z modułem dyfuzji w Pracowni Spirometrii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2021
Termin składania ofert: 15.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 25_ZP_2021
SWZ 25_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 25_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 25_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b- 25_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ-25_ZP_2021
Projekt umowy 25_ZP_2021
ID postępowania 25_ZP_2021
Informacja o kwocie 25_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 25_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 25_ZP_2021

Dostawa 5 szt. aparatów kardiotokograficznych (KTG) i lampy zabiegowej, przejezdnej.
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2021
Termin składania ofert: 24.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 23_ZP_2021
SWZ 23_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 23_ZP_2021
Załącznik-Nr-2 – 23_ZP_2021 -KTG
Załącznik 2 – 23_ZP_2021 lampa
Załącznik Nr 3a i 3b-23_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ- 23_ZP_2021
Projekt umowy 23_ZP_2021
ID postępowania 23_ZP_2021
Pytania 23_ZP_2021
Informacja o kwocie 23_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 23_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze 23_ZP_2021

Dostawa 1 szt. mobilnego aparatu USG
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2021
Termin składania ofert: 20.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 22_ZP_2021
SWZ 22_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 22_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do 22_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b-22_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ-22_ZP_2021
Projekt umowy 22_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 22.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 22_ZP_2021
Informacja o kwocie 22_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 22_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze 22_ZP_2021

Dostawa i montaż łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Zakup współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Tytuł projektu: ?Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.?
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2021
Termin składania ofert: 30.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 21_ZP_2021
SWZ 21_ZP_2021
SWZ 21_ZP_2021
ID postępowania 21_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 01.10.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 04.10.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach (29.09.2021r.)
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2021
Zawiadomienie 21_ZP_2021  (01.10.2021 r.)
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 06.10.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Informacja o kwocie 21_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 21_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21_ZP_2021

Dostawa, instalacja i uruchomienie Tomografu komputerowego 1 szt. i Cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb montażu aparatów i wykonanie prac remontowych zmieniających funkcjonalność pomieszczeń.
Zakup aparatów finansowany ?w ramach środków pozyskanych przez Powiat Proszowicki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
Przeciwdziałanie COVID – 19
Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2021
Termin składania ofert: 23.08.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 20_ZP-2021
SWZ 20_ZP_2021 TK i RTG
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 RB
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 RTG
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 TK
Załącznik Nr 2a Parametry techniczne TK

Załącznik Nr 2 b Tomograf komputerowy OPZ- do prac adaptacyjnych
Załącznik Nr 2 c Parametry techniczne cyfrowego aparatu RTG.
Załącznik Nr 2 d Cyfrowy aparat RTG OPZ- do prac adaptacyjnych
Załącznik Nr 2 e Program Funkcjonalno-Użytkowy dla prac remontowych.
Projekt koncepcyjny (rysunek)
Projekt koncepcyjny (opis)
Załącznik Nr 3 do SWZ JEDZ
Załącznik Nr 3a do SWZ 20_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 20_ZP_2021
Załącznik Nr 4a do SWZ 20_ZP_2021
Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw SWZ 20_ZP_2021
Załącznik Nr 6 (wykaz robót) -20_ZP_2021
Załącznik Nr 7(wykaz osób) 20_ZP_2021
Załącznik Nr 8 _20_ZP_2021
ID postępowania 20_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 24.08.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie zmian 20_ZP_2021
SWZ 20_ZP_2021 po zmianach (16.08.2021 r.)
ID postępowania 20_ZP_2021 (16.08.2021 r.)
Pytania i odpowiedzi 20_ZP-2021 
Załącznik 2a do SWZ TK po udzielonych odpowiedziach – aktualny 19.08.2021
Załącznik Nr 4a do SWZ 20_ZP_2021 aktualny
SWZ 20_ZP_2021 po zmianach (19.08.2021)
Instrukcja pożarowa – blok operacyjny a3 ,
budynek główny,
ewakuacja budynek główny a3,
strefy pożarowe budynek główny,
teren budynek główny.
Odwołanie GE Medical Systems Polska
Wezwanie do przystapienia do postępowania odwoławczego 20_ZP_2021
Odpowiedź na odwołanie
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (23.08.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 31.08.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Załącznik Nr 2e Program Funkcjonalno -Użytkowy 20_ZP_2021 po zmianach. (25.08.2021r.)
Ogłoszenie zmian 20_ZP_2021
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (27.08.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 07.09.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
ogłoszenie zmian 20_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert i otwarcia w dniu 07.09.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (02.09.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 14.09.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie zmian 07.09.2021 r.
Uwaga! Termin składania ofert i otwarcia w dniu 14.09.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (09.09.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 21.09.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie zmian 14.09.2021 r.
Uwaga! Termin składania ofert i otwarcia w dniu 21.09.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu 15.09.2021r. przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 27.09.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie zmian 20_ZP_2021 – 20.09.2021 r.
Uwaga! Termin składania ofert i otwarcia w dniu 27.09.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
SWZ 20_ZP_2021 po zmianach (20.09.2021r.)
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 TK po zmianie (20.09.2021 r.)
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 RTG po zmianie (20.09.2021r.)
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 RB po zmianie (20.09.2021r.)
Załącznik Nr 2a po zmianach (20.09.2021r.)
Załącznik Nr 4a do SWZ 20_ZP_2021 po zmianie (20.09.2021r.)
Informacja o kwocie 20_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 20_ZP_2021
Unieważnienie 20_ZP_2021

Dostawa kolumny laparoskopowej do zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych z oprzyrządowaniem.

Zakup finansowany „w ramach środków pozyskanych przez Powiat Proszowicki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2021
Termin składania ofert :06.08.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 19_ZP_2021
SWZ 19_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 19_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 19_ZP_2021
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 19_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 19_ZP_2021
Projekt umowy 19_ZP_2021
ID Postępowania 19_ZP_2021
Pytania 19_ZP_2021
Informacja o kwocie 19_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 19_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 19_ZP_2021


Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów.
Oznzczenie sprawy: 18/ZP/2021
Termin skłdania ofert: 02.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 18_ZP_2021
SWZ 18_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 18_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 18_ZP_2021
JEDZ 18_ZP_2021
Załącznik Nr 3a do SWZ 18_ZP_2021
Projekty umo?w 18_ZP_2021_
Załącznik Nr 5_18_ZP_2021
ID postępowania 18_ZP_2021
Pytania 18_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 18_ZP_2021 po zmianach
Informacja o kwocie 18_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 18_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 18_ZP_2021

Dostawa 5 szt. aparatów kardiotokograficznych (KTG) i lampy zabiegowej, bezcieniowej, przejezdnej.
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2021
Termin składania ofert: 20.07.2021 r. godz:11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 17_ZP_2021
SWZ 17_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 17_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do 11_ZP_2021 KTG
Załącznik Nr 2 do 17_ZP_2021 Lampa zabiegowa
Załącznik Nr 2a 17_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b-17_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ-17_ZP_2021
Projekt umowy 17_ZP_2021
ID postępowania 17_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 22.07.2021 r. , godziny bez zmian.
Pytania 17_ZP_2021
Informacja o kwocie 17_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 17_ZP_2021
Unieważnienie 17_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu 17

Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych na zasadach „Mini – Banku”.
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2021
Termin składania ofert: 13.08.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 16_ZP_2021
SWZ 16_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 16_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ  16_ZP_2021 :
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Załącznik Nr 3a, 3b do SWZ 16_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 16_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 16_ZP_2021
ID postępowania 16_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 23.08.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 27.08.2021 r. , godziny bez zmian.
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16_ZP_2021
Pytania 16_ZP_2021
SWZ 16_ZP_2021 po zmianie
Załącznik Nr 1 do SWZ 16_ZP_2021  dla Pakietu I
Załącznik Nr 1 do SWZ 16_ZP_2021 dla Pakietu II,III,IV,V
Informacja o kwocie 16_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 16_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 16_ZP_2021

Dostawa do magazyny Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2021
Termin składania ofert: 26.08.2021 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 15_ZP_2021
SWZ 15_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_15_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 15_ZP_2021
Załącznik Nr 3 JEDZ 15_ZP_2021
Załącznik Nr 3a do SWZ 15_ZP_2021
Projekt_umowy 15_ZP_2021 leki

Projekt_umowy_15_ZP_2021 wm.
Załącznik Nr 5_15_ZP_2021
ID postępowania 15_ZP_2021
Pytania 15_ZP_2021
Pytania 15_ZP_2021
Sprostowanie 15_ZP_2021
Informacja o kwocie 15_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 15_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 15_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 15_ZP_2021 Pakiet VIII

Dostawa, wykonanie i montaż wyposażenia meblowego w pomieszczeniach budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2021
Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godz:11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 14_ZP_2021
SWZ 14_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 14_ZP_2021
Załącznik Nr 2 14_ZP_2021
Załącznik 1) do Opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie ilościowe i wymiarowe mebli
Załącznik 2) do Opisu przedmiotu zamówienia – Karty wyposażenia poszczególnych pomieszczeń
Załącznik Nr 2a 14_ZP_2021 PAKIET I
Załącznik Nr 2a 14_ZP_2021 PAKIET II
Załącznik Nr 3a,3b 14_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 14_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 14_ZP_2021 Projekt umowy
Załącznik-Nr-1-do-SWZ-14_ZP_2021 AKTUALNY 05.07.2021 r.
Informacja 14_ZP_2021
Informacja o kwocie 14_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 14_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14_ZP_2021

Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2021
Termin składania ofert: 08.07.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 13_ZP_2021
SWZ 13_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_ 13_ZP_2021
PAKIET 1_Ureaplasma
PAKIET 2_Testy
PAKIET 3_Grzyby
PAKIET 4_ Surowice do E. coli i Salmonella
PAKIET 5_Latex S. aureus
PAKIET 6_Sporale
PAKIET 7_Podłoża suche
PAKIET 8_Podłoża na płytkach i w probówkach
PAKIET 9_Krew barania PAKIET 10_Antybiotyki
PAKIET 11_E-testy
PAKIET 12_Barwniki, olejek
PAKIET 13_ system do zagęszczania kału
PAKIET 14_Szczepy wzorcowe
PAKIET 15_Pojemniki
PAKIET 16_Drobny sprzęt laborat
PAKIET 17_Szkło

PAKIET 18_ Odczynniki chemiczne
Załącznik Nr 3a i 3b – 13_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 13_ZP_2021
Projekt_umowy_13_ZP_2021
ID 13_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 12.07.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 14.07.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2- 13_ZP_2021
Pytania 13_ZP_2021
Informacja o kwocie 13_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 13_ZP_2021
Wynik postępowania 13_ZP_2021

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2021
Termin składania ofert: 01.07.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 12_ZP_2021
SWZ 12_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_ 12_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 12_ZP-2021
Załącznik 3a i 3b – 12_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 12_ZP_2021
Projekt_umowy 12_ZP_2021 leki
Projekt umowy 12_ZP_2021 opatrunki
ID postępowania 12_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 06.07.2021 r. , godziny bez zmian.
Pytania 12_ZP_2021
Informacja o kwocie 12_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 12_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 12_ZP_2021

 

Dostawa 5 szt. aparatów kardiotokograficznych (KTG)
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2021
Termin składania ofert: 24.06.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie 11_ZP_2021
SWZ 11_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 11_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do 11_ZP_2021
Załącznik_nr_2a 11_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b 11_ZP_2021
Projekt umowy 11_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 25.06.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11_ZP_2021
Pytania 11_ZP_2021
Informacja o kwocie 11_ZP_2021
Unieważnienie 11_ZP_2021

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2021
Termin składania ofert: 18.06.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 10_ZP_2021
SWZ 10_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ – 10_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ – 10_ZP_2020
Załącznik Nr 3a,3b do SWZ 10_ZP_2021
ID 10_ZP_2021
Pytania 10_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10_ZP_2021
SWZ 10_ZP_2021 po zmianach (15.06.2021 r.)
Załącznik Nr 2 do SWZ – 10_ZP_2020 po zmianie —załączyć do oferty
Informacja o kwocie 10_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 10_ZP_2021
Wynik 10_ZP_2021

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów SP ZOZ w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2021
Termin składania ofert: 17.06.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie 09_ZP_2021
SWZ 09_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ – 09_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 09_ZP_2021
Załącznik Nr 2a_C-11_09_ZP_2021
Załącznik Nr 2a C-21 09_ZP_2021
Załącznik Nr 3a, 3b 09_ZP_2021
ID 09_ZP_2021
Informacja o kwocie 09_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 09_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 09_ZP_2021

 

Dostawa środków czystościowych.
Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2021
Termin składania ofert: 16.06.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 08_ZP_2021
SWZ 08_ZP_2021
Załącznik Nr 1 SWZ 08_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 08_ZP_2021
Załącznik Nr 3a,3b 08_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 08_ZP_2021
ID 08_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 18.06.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08_ZP_2021
ID 2 08_ZP_2021
Pytania 08_ZP_2021
Informacja o kwocie 08_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 08_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 08_ZP_2021

Dostawa narzędzi chirurgicznych
Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2021
Termin składania ofert: 23.06.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 07_ZP_2021
SWZ 07_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_07_ZP_2021
Załącznik Nr 2 07_ZP_2021
Załącznik Nr 2a do SWZ
Załącznik 3a i 3b – 07_ZP_2021
Projekt umowy 07_ZP_2021
Pytania 07_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 25.06.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07_ZP_2021
Pytania 07_ZP_2021
Informacja o kwocie 07_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 07_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07_ZP_2021

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021
Termin składania ofert: 22.04.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 06_ZP_2021
SWZ 06_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_06_ZP_2021
Załacznik Nr 2 do SWZ 06_ZP_2021
Załącznik 3a i 3b – 06_ZP_2021
Projekt_umowy 06_ZP_2021 leki
Projekt_umowy_06_ZP_2021 wm.
ID 06_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.04.2021r. godz. bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06_ZP_2021
ID 06_ZP_2021
Pytania 06_ZP_2021
Informacja o kwocie 06_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 06_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 06_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 06_ZP_2021

Dostawa aparatu Video EEG
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2021
Termin składania ofert: 21.04.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 05_ZP_2021
SWZ 05_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_05_ZP_2021
Załącznik nr 2 do SWZ 05_ZP_2021
Załącznik 3a i 3b – 05_ZP_2021
Projekt umowy 05_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.04.2021 r. godz. bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05_ZP_2021
ID 05_ZP_2021
Pytania 05_ZP_2021 EEG
Informacja o kwocie 05_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 05_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 05_ZP_2021

Dostawa środków czystościowych.
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2021
Termin składania ofert: 25.03.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 04_ZP_2021
SIWZ 04_ZP_2021
Załącznik Nr 1 SWZ 04_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 04_ZP_2021
Załącznik 3a i 3b – 04_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 04_ZP_2021

ID Postępowania 04_ZP_2021
Pytania 04_ZP_2021
Informacja o kwocie 04_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 04_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 04_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04_ZP_2021

Dostawa implantów do zabiegów urazowych
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2021
Termin składania ofert: 09.04.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 01_ZP_2021
SWZ 01_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 01_ZP_2021
Załącznik Nr 2 01_ZP_2021
Załącznik 3a i 3b – 01_ZP_2021
Załącznik Nr 4 -01_ZP_2021
Załącznik Nr 5 01_ZP_2021
ID postępowania 01_ZP_2021
Pytania 01_ZP_2021
Informacja o kwocie  01_ZP_2021 
Informacja z otwarcia ofert 01_ZP_202
Zawiadomienie o wyborze oferty 01_ZP_2021

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Przetarg nieograniczony.
Oznaczenie sprawy: 37/ZP/2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 37_ZP_2020
SIWZ 37_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ_37_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 37_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3A _37_ZP_2020
Projekt_umowy 37_ZP_2020 leki
Projekt_umowy_37_ZP_2020 wm.
ID Postępowania 37_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 37_ZP_2020
Pytania 37_ZP_2020
Pytania 2 _ 37_ZP_2020
Pytania 3 _ 37_ZP_2020
Pytania 4 _ 37_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 37_ZP_2020
Unieważnienie _37_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 37_ZP_2020

Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną
w ramach projektu pn. ?Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)? w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E ? administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E ? usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 35_ZP_2020
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach w ogłoszeniu podstawowym.
SIWZ 35_ZP_2020

Załącznik Nr 1 SIWZ
Załącznik 1a do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 a do SIWZ

Załacznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załacznik Nr 6 do SIWZ
Zała?cznik nr 1 do umowy
Za ła?cznik nr 2 do umowy
Zała?cznik nr 3 do umowy
Za ła?cznik nr 4 do umowy
ID_Postępowania 35_ZP_2020
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Odwołanie – Simple
Odwołanie – Konsultant IT
Wezwanie do odwołania 35_ZP_2020
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (21.01.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 22.02.2021 r. godziny bez zmian.
Ogłoszenie zmian 35_ZP_2020
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (16.02.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 12.03.2021 r. godziny bez zmian.
Ogłoszenie zmian 35_ZP_2021
Ogłoszenie zmian 2 35_ZP-2021
Pytania 35_ZP_2020
Interfejs rozszerzonej wymiany danych – załącznik nr 1 do pytań
Komunikaty HL7 w AMMS, InfoMedica 2020 – załącznik nr 2 do pytań
SIWZ 35_ZP_2020 po udzielonych odpowiedziach
Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach
 Ogłoszenie zmian 35_ZP_2020
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (03.03.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 19.03.2021 r. godz. składania ofert 11:30, godz. otwarcia ofert 12:00
Ogłoszenie zmian
Uwaga! Zamawiający poniżej przedstawia aktualny załącznik Nr 2 do SIWZ .  W zadaniu 1 Dostawa sprzętu serwerowego                         – Oprogramowanie systemowe i narzędziowe – w Tabeli w pkt II.2.1 dodano zapis : z ochroną wersji ( w celu ujednolicenia zapisów w załączniku Nr 1a i załączniku Nr 2)
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie 35_ZP_2020
Pytania 35_ZP_2020 – 2
Pytania 35_ZP_2020  (11.03.2021 r.)
Załącznik-1a-do-SIWZ (11.03.2021r.)
Załącznik-nr-2-do-SIWZ-po-zmianie-35_ZP_2020 ( 11.03.2021r.)
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (19.03.2021r. godz. 10:29) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 26.03.2021 r. godz. składania ofert 11:30, godz. otwarcia ofert 12:00
Potwierdzenie odbioru ogłoszenia
Ogłoszenie zmian
Informacja z otwarcia ofert 35_ZP_2020
Zestawienie_złożonych_ofert 35_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze oferty_35_ZP_2020

Dostawa oprzyrządowania do endoskopów w Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 32_ZP_2020
SIWZ 32_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ_32_ZP_2020
Załącznik Nr 2  32_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3A _32_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 32_ZP_2020
Załącznik Nr 5 _32_ZP_2020
ID_Postępowania_32_ZP_2020
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 03.12.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 32_ZP_2020
Pytania 32_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 32_ZP_2020

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2020
Termin składania oferty: 11.12.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
OGŁOSZENIE 31_ZP_2020
SIWZ 31_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ_31_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do 31_ZP_2020
JEDZ
Projekt_umowy_31_ZP_2020 wm.

Projekt_umowy 31_ZP_2020 leki
Załącznik Nr 5 do SIWZ 31_ZP_2020
ID_Postępowania_31_ZP_2020
Załącznik Nr 7 – 31_ZP_2020
Pytania 31_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 31_ZP_2020
Zestawienie złożonych ofert 31_ZP_2020
Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 11, 13, 14, 17, 19, 23, 26, 27, 28
Unieważnienie_pakiet_30__31_ZP_2020
Unieważnienie – 31_ZP_2020 Pakiet 4
Wybór oferty 31_ZP_2021
Sprostowanie

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej rękawic chirurgicznych i diagnostycznych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2020
Termin składnia ofert: 22.10.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie _29_ZP_2020
SIWZ_29_ZP_ 2020
Załącznik nr 1 _29_ZP_2020
Załącznik Nr 2 _29_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3A _29_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 29_ZP_2020
Załącznik Nr 5 _29_ZP_2020
ID Postępowania 29_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 29_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 29_ZP_2020


Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji oraz wyrobów medycznych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2020
Termin składnia ofert: 15.10.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 26_ZP_2020
SIWZ 26_ZP_2020
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 2 _26_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3A
Załącznik nr 4
Załącznik Nr 5
ID Postępowania 26_ZP_2020
Pytania 26_ZP_2020
Pytania 2 26_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 26_ZP_2020
Unieważnienie Pakiet 11    26_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26_ZP_2020


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego w celu realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2020
Termin składania ofert: 28.10.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 25_ZP_2020
SIWZ 25_ZP_2020
SIWZ 25_ZP_2020- aktualny
Załącznik Nr 1 do SIWZ 25_ZP_2020
Załącznik Nr 2 -25_ZP_2020
Załącznik-Nr 2a – 25_ZP_2020
JEDZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ 25_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 25_ZP_2020
Umowa powierzenia 25_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do Um. p.d. 25_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do umowy powierzenia 25_ZP_2020
ID Postępowania 25_ZP_2020
Pytania 25_ZP_2020
Pytania 2 25_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 25_ZP_2020
Wynik 25_ZP_2020


Dostawa odczynników do analizatora CELLDYN 1800
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2020
Termin składania ofert: 16.09.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 23_ZP_2020
SIWZ 23_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 23_ZP_2020
Załącznik Nr 2, 23_ZP_2020
Załącznik Nr 3, 3a _23_ZP_2020
Projekt_umowy_23_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 23_ZP_2020
ID Postępowania 23_ZP_2020
Informacja z otwarcia 23_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 23_ZP_2020


Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. ?Małopolska Tarcza Antykryzysowa ? Pakiet Medyczny? współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2020
Termin składania ofert: 22.09.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 22_ZP_2020
SIWZ_22_ZP_ 2020
Załącznik Nr 1, 22_ZP_2020
Załącznik nr 2 Pakiet I
Załącznik nr 2a Pakiet I
Załącznik nr 2 Pakiet II
Załącznik nr 2a Pakiet II
Załącznik nr 2 Pakiet III
Załącznik nr 2a Pakiet III
Załącznik nr 2 Pakiet IV
Załącznik nr 2a Pakiet IV
Załącznik nr 2 Pakiet V
Załącznik nr 2a Pakiet V
Załącznik nr 3, 3a 22_ZP_2020
Załącznik Nr 4 _ 22_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 22_ZP_2020
ID Postępowania 22_ZP_2020
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22_ZP_2020
Pytania 22_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 22_ZP_2020
Unieważnienie Pakiet I 22_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 22_ZP_2020


Dostawa przewoźnego Aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. ?Małopolska Tarcza Antykryzysowa ? Pakiet Medyczny? współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:20/ZP/2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 20_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 20_ZP_2020
Opis przedmiotu zamówienia RTG
Załącznik nr 3, 3a 20_ZP_2020
Załącznik Nr 4 _ 20_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 20_ZP_2020
ID Postępowania 20_ZP_2020
Pytania 20_ZP_2020
Pytania 20_ZP_2020 2
Informacja z otwarcia ofert 20_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 20_ZP_2020


Dostawa sprzętu medycznego tj. Bronchofiberoskop i Aparat EKG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie 19_ZP_2020
SIWZ 19_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 19_ZP_2020
Załącznik Nr 2,Opis Aparat EKG
Załącznik Nr 2, Opis Brochofiberoskop
Załącznik_nr_2a 19_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3a
Załącznik Nr 4 _ 19_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 19_ZP_2020
ID Postępowania 19_ZP_2020
pytania 19_ZP_2020
Pytania 19_ZP_2020
Informacja z otwarcia 19_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19_ZP_2020


Dostawa sprzętu medycznego tj. Aparat do znieczulenia i Respirator stacjonarny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. ?Małopolska Tarcza Antykryzysowa ? Pakiet Medyczny? współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 18_ZP_2020
SIWZ 18_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 18_ZP_2020
Załącznik Nr 2, Opis Aparat do znieczulania
Załącznik Nr 2, Opis Respirator
Załącznik nr 3, 3a
Załącznik-Nr-4-_-18_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 18_ZP_2020
ID Postępowania 18_ZP_2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18_ZP_2020zmiana terminu składania ofert  – 30.07.2020 godz. 11:30,otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 18_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 18_ZP_2020
Zestawienie złożonych ofert 18_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 18_ZP_2020


Dostawa do magazynu apteki szpitalnej produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2020

Termin składania ofert: 21.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ
JEDZ
Projekt_umowy
ID Postępowania
Grupa_kapitałowa

Pytania 16_ZP_2020
Uwaga Sprostowanie – Pytania
Informacja z otwarcia ofert 16_ZP_2020
Unieważnienie w Pakiecie 3,6,14,18,20
Zawiadomienie o wyborze 16_ZP_2020


Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:14/ZP/2020

Termin składania ofert: 05.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1,3,3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
ID postępowania
Pytania

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 08.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania


Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego Bioksel 6000, dostawa zestawów diagnostycznych, jednorazowych plastikowych artykułów laboratoryjnych oraz dostawa odczynników do analizatorów PENTRA 60 C+ i PENTRA XL 80

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:13/ZP/2020

Termin składania ofert:29.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 i 3a
Załącznik Nr 4 do SIWZ

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert : 02.06.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ID postępowania
Pytania
Informacja-z-otwarcia-ofert-13_ZP_2020

Zawiadomienie o wyborze 13_ZP_2020


Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu i dostawa testów identyfikacyjnych i testów do oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR oraz materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora bakteriologicznego wraz z dzierżawą analizatora

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2020

Termin składania ofert: 30.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Pakiet I
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Pakiet II
Załącznik Nr 3, 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4, 4a do SIWZ
ID postepowania
Pytania
SIWZ po zmianach
SIWZ po zmianach
Załącznik Nr 2 po zmianach (Pakiet II)
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_ZP_2020


Dostawa systemu do badań EMG (min 3 kanały), przewodnictwa nerwowego, potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych)

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2020

Termin składania ofert 17.04.2020r., godz. 11:30, otwarcia 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Opis
Formularz asortymentowo – cenowy
Projekt umowy
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie


Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie Sprawy: 10/ZP/2020

Termin składania ofert: 02.04.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert: 10.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa systemu do badań EMG (min 3 kanały) przewodnictwa nerwowego, potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych)

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2020

Termin składania ofert: 27.03.2020 r., godz.:13:30, otwarcia: 14:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ NIEAKTUALNY
Formularz asortymentowo – cenowy
Projekt umowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ AKTUALNY
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ AKTUALNY
Formularz asortymentowo – cenowy AKTUALNY
Projekt umowy AKTUALNY
Unieważnienie

Dostawa aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorem skanującym dla potrzeb Działu Fizjoterapii

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2020

Termin składania ofert: 17.03.2020r. godz.11:30, otwarcia: 12:00

siwz
ogłoszenie
Formularz asortymentowo cenowy
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2020

Termin składania ofert: 13.03.2020r., godz.13:30, otwarcia godz.14:00

ogłoszenie
siwz
formularz asortymentowo cenowy
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy
Pytania  
Aktualny Załącznik nr 2
ogłoszenie o zmianie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2020

Termin składania ofert: 05.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz.12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 4a do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Pytania

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert:09.03.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Unieważnienie postępowania w Pakiecie II, VII, X, XI
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa środków czystościowych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2020

Termin składania ofert: 28.01.2020 r. godz. 10:30, otwarcia: 11:00

siwz
ogłoszenie
opis do myjki
przedmiot zamówienia
projekt umowy
Pytania
Informacja z otwarcia ofert  
Wybór oferty 

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych do programu lekowego WZW

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2020

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ, Załacznik Nr 1, 3, 3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wybór oferty

Dostawa implantów urazowo-ortopedycznych

Przetarg ograniczony
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2020

Termin składania ofert: 16.01.2020 r. godz. 11:30, otwarcia godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pytania
Informacja z otwarcia ofert 
Wybór oferty