Dostawa i montaż aparatu Tomografii Komputerowej 1 szt. i aparatu RTG 1 szt. wraz z niezbędną modernizacją i adaptacją pomieszczeń.
Zakup aparatów finansowany „w ramach środków pozyskanych przez Powiat Proszowicki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”
Przeciwdziałanie COVID – 19
Oznaczenie sprawy: 26/2021
Termin składania ofert: 09.12.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zapytanie ofertowe 26_ 2021
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego 26_2021
Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 26_2021

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2021
Termin składania ofert: 20.12.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 30_ZP_2021
SWZ 30_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ – 30_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ – 30_ZP_2021
Załącznik Nr 3 do SWZ 30_ZP_2021 JEDZ
Załącznik Nr 3a do SWZ 30_ZP_2021
Załącznik Nr 4 30_ZP_2021
ID postępowania 30_ZP_2021

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji, materiałów zużywalnych do sterylizacji oraz wyrobów medycznych.
Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2021
Termin składania ofert: 15.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 29_ZP_2021
SWZ 29_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 29_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 29_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b -29_ZP_2021

Załącznik Nr 3c do SWZ-29_ZP_2021
Projekt umowy – 29_ZP_2021
ID postępowania 29_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 17.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 29_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ po zmianie w pakiecie 7 (10.11.2021r.)
Uwaga! Termin składania ofert: 18.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29_ZP_2021
2 Pytania 29_ZP_2021
Informacja o kwocie 29_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 29_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 29_ZP_2021

Dostawa 1szt. Maceratora do utylizacji zużytych biodegradowalnych pieluch jednorazowego użytku dla dorosłych i dzieci na potrzeby Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego.
Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2021
Termin składania ofert: 05.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 28_ZP_2021
SWZ 28_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 28_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do 28_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b-28_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ-28_ZP_2021
Projekt umowy 28_ZP_2021
ID postępowania 28_ZP_2021
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 09.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 28_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 12.11.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP_2021
Informacja o kwocie 28_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 28_ZP_2021

Dostawa paliwa Diesla (olej napędowy) dla zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu sanitarnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2021
Termin składania ofert: 13.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 26_ZP_2021
SWZ 26_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 26_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 26_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b-26_ZP_2021

Załącznik Nr 3c do SWZ-26_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 26_ZP_2021

ID postępowania 26_ZP_2021
Ogłoszenie zmian 26_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 15.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 26_ZP_2021
Informacja o kwocie 26_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 26_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 26_ZP_2021

Dostawa i montaż kabiny bodypletyzmograficznej z modułem dyfuzji w Pracowni Spirometrii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2021
Termin składania ofert: 15.10.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 25_ZP_2021
SWZ 25_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 25_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 25_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b- 25_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ-25_ZP_2021
Projekt umowy 25_ZP_2021
ID postępowania 25_ZP_2021
Informacja o kwocie 25_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 25_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 25_ZP_2021

Dostawa 5 szt. aparatów kardiotokograficznych (KTG) i lampy zabiegowej, przejezdnej.
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2021
Termin składania ofert: 24.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 23_ZP_2021
SWZ 23_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 23_ZP_2021
Załącznik-Nr-2 – 23_ZP_2021 -KTG
Załącznik 2 – 23_ZP_2021 lampa
Załącznik Nr 3a i 3b-23_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ- 23_ZP_2021
Projekt umowy 23_ZP_2021
ID postępowania 23_ZP_2021
Pytania 23_ZP_2021
Informacja o kwocie 23_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 23_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze 23_ZP_2021

Dostawa 1 szt. mobilnego aparatu USG
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2021
Termin składania ofert: 20.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 22_ZP_2021
SWZ 22_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 22_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do 22_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b-22_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ-22_ZP_2021
Projekt umowy 22_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert: 22.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 22_ZP_2021
Informacja o kwocie 22_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 22_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze 22_ZP_2021

Dostawa i montaż łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Zakup współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Tytuł projektu: „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.”
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2021
Termin składania ofert: 30.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 21_ZP_2021
SWZ 21_ZP_2021
SWZ 21_ZP_2021
ID postępowania 21_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 01.10.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 04.10.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach (29.09.2021r.)
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2021
Zawiadomienie 21_ZP_2021  (01.10.2021 r.)
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 06.10.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Informacja o kwocie 21_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 21_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21_ZP_2021

Dostawa, instalacja i uruchomienie Tomografu komputerowego 1 szt. i Cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb montażu aparatów i wykonanie prac remontowych zmieniających funkcjonalność pomieszczeń.
Zakup aparatów finansowany „w ramach środków pozyskanych przez Powiat Proszowicki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”
Przeciwdziałanie COVID – 19
Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2021
Termin składania ofert: 23.08.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 20_ZP-2021
SWZ 20_ZP_2021 TK i RTG
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 RB
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 RTG
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 TK
Załącznik Nr 2a Parametry techniczne TK

Załącznik Nr 2 b Tomograf komputerowy OPZ- do prac adaptacyjnych
Załącznik Nr 2 c Parametry techniczne cyfrowego aparatu RTG.
Załącznik Nr 2 d Cyfrowy aparat RTG OPZ- do prac adaptacyjnych
Załącznik Nr 2 e Program Funkcjonalno-Użytkowy dla prac remontowych.
Projekt koncepcyjny (rysunek)
Projekt koncepcyjny (opis)
Załącznik Nr 3 do SWZ JEDZ
Załącznik Nr 3a do SWZ 20_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 20_ZP_2021
Załącznik Nr 4a do SWZ 20_ZP_2021
Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw SWZ 20_ZP_2021
Załącznik Nr 6 (wykaz robót) -20_ZP_2021
Załącznik Nr 7(wykaz osób) 20_ZP_2021
Załącznik Nr 8 _20_ZP_2021
ID postępowania 20_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 24.08.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie zmian 20_ZP_2021
SWZ 20_ZP_2021 po zmianach (16.08.2021 r.)
ID postępowania 20_ZP_2021 (16.08.2021 r.)
Pytania i odpowiedzi 20_ZP-2021 
Załącznik 2a do SWZ TK po udzielonych odpowiedziach – aktualny 19.08.2021
Załącznik Nr 4a do SWZ 20_ZP_2021 aktualny
SWZ 20_ZP_2021 po zmianach (19.08.2021)
Instrukcja pożarowa – blok operacyjny a3 ,
budynek główny,
ewakuacja budynek główny a3,
strefy pożarowe budynek główny,
teren budynek główny.
Odwołanie GE Medical Systems Polska
Wezwanie do przystapienia do postępowania odwoławczego 20_ZP_2021
Odpowiedź na odwołanie
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (23.08.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 31.08.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Załącznik Nr 2e Program Funkcjonalno -Użytkowy 20_ZP_2021 po zmianach. (25.08.2021r.)
Ogłoszenie zmian 20_ZP_2021
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (27.08.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 07.09.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
ogłoszenie zmian 20_ZP_2021
Uwaga! Termin składania ofert i otwarcia w dniu 07.09.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (02.09.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 14.09.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie zmian 07.09.2021 r.
Uwaga! Termin składania ofert i otwarcia w dniu 14.09.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (09.09.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 21.09.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie zmian 14.09.2021 r.
Uwaga! Termin składania ofert i otwarcia w dniu 21.09.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu 15.09.2021r. przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 27.09.2021 r. składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie zmian 20_ZP_2021 – 20.09.2021 r.
Uwaga! Termin składania ofert i otwarcia w dniu 27.09.2021 r. , składanie ofert godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
SWZ 20_ZP_2021 po zmianach (20.09.2021r.)
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 TK po zmianie (20.09.2021 r.)
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 RTG po zmianie (20.09.2021r.)
Załącznik Nr 1 do SWZ 20_ZP_2021 RB po zmianie (20.09.2021r.)
Załącznik Nr 2a po zmianach (20.09.2021r.)
Załącznik Nr 4a do SWZ 20_ZP_2021 po zmianie (20.09.2021r.)
Informacja o kwocie 20_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 20_ZP_2021
Unieważnienie 20_ZP_2021

Dostawa kolumny laparoskopowej do zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych z oprzyrządowaniem.

Zakup finansowany „w ramach środków pozyskanych przez Powiat Proszowicki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2021
Termin składania ofert :06.08.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 19_ZP_2021
SWZ 19_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 19_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 19_ZP_2021
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 19_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 19_ZP_2021
Projekt umowy 19_ZP_2021
ID Postępowania 19_ZP_2021
Pytania 19_ZP_2021
Informacja o kwocie 19_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 19_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 19_ZP_2021


Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów.
Oznzczenie sprawy: 18/ZP/2021
Termin skłdania ofert: 02.09.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 18_ZP_2021
SWZ 18_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 18_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 18_ZP_2021
JEDZ 18_ZP_2021
Załącznik Nr 3a do SWZ 18_ZP_2021
Projekty umów 18_ZP_2021_
Załącznik Nr 5_18_ZP_2021
ID postępowania 18_ZP_2021
Pytania 18_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 18_ZP_2021 po zmianach
Informacja o kwocie 18_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 18_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 18_ZP_2021

Dostawa 5 szt. aparatów kardiotokograficznych (KTG) i lampy zabiegowej, bezcieniowej, przejezdnej.
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2021
Termin składania ofert: 20.07.2021 r. godz:11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 17_ZP_2021
SWZ 17_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 17_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do 11_ZP_2021 KTG
Załącznik Nr 2 do 17_ZP_2021 Lampa zabiegowa
Załącznik Nr 2a 17_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b-17_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ-17_ZP_2021
Projekt umowy 17_ZP_2021
ID postępowania 17_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 22.07.2021 r. , godziny bez zmian.
Pytania 17_ZP_2021
Informacja o kwocie 17_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 17_ZP_2021
Unieważnienie 17_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu 17

Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych na zasadach „Mini – Banku”.
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2021
Termin składania ofert: 13.08.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 16_ZP_2021
SWZ 16_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 16_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ  16_ZP_2021 :
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Załącznik Nr 3a, 3b do SWZ 16_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 16_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 16_ZP_2021
ID postępowania 16_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 23.08.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 27.08.2021 r. , godziny bez zmian.
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16_ZP_2021
Pytania 16_ZP_2021
SWZ 16_ZP_2021 po zmianie
Załącznik Nr 1 do SWZ 16_ZP_2021  dla Pakietu I
Załącznik Nr 1 do SWZ 16_ZP_2021 dla Pakietu II,III,IV,V
Informacja o kwocie 16_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 16_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 16_ZP_2021

Dostawa do magazyny Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2021
Termin składania ofert: 26.08.2021 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 15_ZP_2021
SWZ 15_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_15_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 15_ZP_2021
Załącznik Nr 3 JEDZ 15_ZP_2021
Załącznik Nr 3a do SWZ 15_ZP_2021
Projekt_umowy 15_ZP_2021 leki

Projekt_umowy_15_ZP_2021 wm.
Załącznik Nr 5_15_ZP_2021
ID postępowania 15_ZP_2021
Pytania 15_ZP_2021
Pytania 15_ZP_2021
Sprostowanie 15_ZP_2021
Informacja o kwocie 15_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 15_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 15_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 15_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 15_ZP_2021 Pakiet VIII

Dostawa, wykonanie i montaż wyposażenia meblowego w pomieszczeniach budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2021
Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godz:11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 14_ZP_2021
SWZ 14_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 14_ZP_2021
Załącznik Nr 2 14_ZP_2021
Załącznik 1) do Opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie ilościowe i wymiarowe mebli
Załącznik 2) do Opisu przedmiotu zamówienia – Karty wyposażenia poszczególnych pomieszczeń
Załącznik Nr 2a 14_ZP_2021 PAKIET I
Załącznik Nr 2a 14_ZP_2021 PAKIET II
Załącznik Nr 3a,3b 14_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 14_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 14_ZP_2021 Projekt umowy
Załącznik-Nr-1-do-SWZ-14_ZP_2021 AKTUALNY 05.07.2021 r.
Informacja 14_ZP_2021
Informacja o kwocie 14_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 14_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14_ZP_2021

Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2021
Termin składania ofert: 08.07.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 13_ZP_2021
SWZ 13_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_ 13_ZP_2021
PAKIET 1_Ureaplasma
PAKIET 2_Testy
PAKIET 3_Grzyby
PAKIET 4_ Surowice do E. coli i Salmonella
PAKIET 5_Latex S. aureus
PAKIET 6_Sporale
PAKIET 7_Podłoża suche
PAKIET 8_Podłoża na płytkach i w probówkach
PAKIET 9_Krew barania PAKIET 10_Antybiotyki
PAKIET 11_E-testy
PAKIET 12_Barwniki, olejek
PAKIET 13_ system do zagęszczania kału
PAKIET 14_Szczepy wzorcowe
PAKIET 15_Pojemniki
PAKIET 16_Drobny sprzęt laborat
PAKIET 17_Szkło

PAKIET 18_ Odczynniki chemiczne
Załącznik Nr 3a i 3b – 13_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 13_ZP_2021
Projekt_umowy_13_ZP_2021
ID 13_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 12.07.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 14.07.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2- 13_ZP_2021
Pytania 13_ZP_2021
Informacja o kwocie 13_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 13_ZP_2021
Wynik postępowania 13_ZP_2021

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2021
Termin składania ofert: 01.07.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 12_ZP_2021
SWZ 12_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_ 12_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 12_ZP-2021
Załącznik 3a i 3b – 12_ZP_2021
Załącznik Nr 3c do SWZ 12_ZP_2021
Projekt_umowy 12_ZP_2021 leki
Projekt umowy 12_ZP_2021 opatrunki
ID postępowania 12_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 06.07.2021 r. , godziny bez zmian.
Pytania 12_ZP_2021
Informacja o kwocie 12_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 12_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 12_ZP_2021

 

Dostawa 5 szt. aparatów kardiotokograficznych (KTG)
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2021
Termin składania ofert: 24.06.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie 11_ZP_2021
SWZ 11_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do 11_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do 11_ZP_2021
Załącznik_nr_2a 11_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b 11_ZP_2021
Projekt umowy 11_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 25.06.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11_ZP_2021
Pytania 11_ZP_2021
Informacja o kwocie 11_ZP_2021
Unieważnienie 11_ZP_2021

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2021
Termin składania ofert: 18.06.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 10_ZP_2021
SWZ 10_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ – 10_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ – 10_ZP_2020
Załącznik Nr 3a,3b do SWZ 10_ZP_2021
ID 10_ZP_2021
Pytania 10_ZP_2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10_ZP_2021
SWZ 10_ZP_2021 po zmianach (15.06.2021 r.)
Załącznik Nr 2 do SWZ – 10_ZP_2020 po zmianie —załączyć do oferty
Informacja o kwocie 10_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 10_ZP_2021
Wynik 10_ZP_2021

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów SP ZOZ w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2021
Termin składania ofert: 17.06.2021 r. godz:11:30, otwarcie oferty godz: 12:00
Ogłoszenie 09_ZP_2021
SWZ 09_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ – 09_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 09_ZP_2021
Załącznik Nr 2a_C-11_09_ZP_2021
Załącznik Nr 2a C-21 09_ZP_2021
Załącznik Nr 3a, 3b 09_ZP_2021
ID 09_ZP_2021
Informacja o kwocie 09_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 09_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 09_ZP_2021

 

Dostawa środków czystościowych.
Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2021
Termin składania ofert: 16.06.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 08_ZP_2021
SWZ 08_ZP_2021
Załącznik Nr 1 SWZ 08_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 08_ZP_2021
Załącznik Nr 3a,3b 08_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 08_ZP_2021
ID 08_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 18.06.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08_ZP_2021
ID 2 08_ZP_2021
Pytania 08_ZP_2021
Informacja o kwocie 08_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 08_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 08_ZP_2021

Dostawa narzędzi chirurgicznych
Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2021
Termin składania ofert: 23.06.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 07_ZP_2021
SWZ 07_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_07_ZP_2021
Załącznik Nr 2 07_ZP_2021
Załącznik Nr 2a do SWZ
Załącznik 3a i 3b – 07_ZP_2021
Projekt umowy 07_ZP_2021
Pytania 07_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert i otwarcia na dzień 25.06.2021 r. , godziny bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07_ZP_2021
Pytania 07_ZP_2021
Informacja o kwocie 07_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 07_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07_ZP_2021

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021
Termin składania ofert: 22.04.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 06_ZP_2021
SWZ 06_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_06_ZP_2021
Załacznik Nr 2 do SWZ 06_ZP_2021
Załącznik 3a i 3b – 06_ZP_2021
Projekt_umowy 06_ZP_2021 leki
Projekt_umowy_06_ZP_2021 wm.
ID 06_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.04.2021r. godz. bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06_ZP_2021
ID 06_ZP_2021
Pytania 06_ZP_2021
Informacja o kwocie 06_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 06_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 06_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 06_ZP_2021

Dostawa aparatu Video EEG
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2021
Termin składania ofert: 21.04.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 05_ZP_2021
SWZ 05_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ_05_ZP_2021
Załącznik nr 2 do SWZ 05_ZP_2021
Załącznik 3a i 3b – 05_ZP_2021
Projekt umowy 05_ZP_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.04.2021 r. godz. bez zmian.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05_ZP_2021
ID 05_ZP_2021
Pytania 05_ZP_2021 EEG
Informacja o kwocie 05_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 05_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 05_ZP_2021

Dostawa środków czystościowych.
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2021
Termin składania ofert: 25.03.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 04_ZP_2021
SIWZ 04_ZP_2021
Załącznik Nr 1 SWZ 04_ZP_2021
Załącznik Nr 2 do SWZ 04_ZP_2021
Załącznik 3a i 3b – 04_ZP_2021
Załącznik Nr 4 do SWZ 04_ZP_2021

ID Postępowania 04_ZP_2021
Pytania 04_ZP_2021
Informacja o kwocie 04_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 04_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 04_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04_ZP_2021

Dostawa implantów do zabiegów urazowych
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2021
Termin składania ofert: 09.04.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 01_ZP_2021
SWZ 01_ZP_2021
Załącznik Nr 1 do SWZ 01_ZP_2021
Załącznik Nr 2 01_ZP_2021
Załącznik 3a i 3b – 01_ZP_2021
Załącznik Nr 4 -01_ZP_2021
Załącznik Nr 5 01_ZP_2021
ID postępowania 01_ZP_2021
Pytania 01_ZP_2021
Informacja o kwocie  01_ZP_2021 
Informacja z otwarcia ofert 01_ZP_202
Zawiadomienie o wyborze oferty 01_ZP_2021

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Przetarg nieograniczony.
Oznaczenie sprawy: 37/ZP/2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 37_ZP_2020
SIWZ 37_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ_37_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 37_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3A _37_ZP_2020
Projekt_umowy 37_ZP_2020 leki
Projekt_umowy_37_ZP_2020 wm.
ID Postępowania 37_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 37_ZP_2020
Pytania 37_ZP_2020
Pytania 2 _ 37_ZP_2020
Pytania 3 _ 37_ZP_2020
Pytania 4 _ 37_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 37_ZP_2020
Unieważnienie _37_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 37_ZP_2020

Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 35_ZP_2020
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach w ogłoszeniu podstawowym.
SIWZ 35_ZP_2020

Załącznik Nr 1 SIWZ
Załącznik 1a do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 a do SIWZ

Załacznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załacznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Za łącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy
Za łącznik nr 4 do umowy
ID_Postępowania 35_ZP_2020
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Odwołanie – Simple
Odwołanie – Konsultant IT
Wezwanie do odwołania 35_ZP_2020
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (21.01.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 22.02.2021 r. godziny bez zmian.
Ogłoszenie zmian 35_ZP_2020
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (16.02.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 12.03.2021 r. godziny bez zmian.
Ogłoszenie zmian 35_ZP_2021
Ogłoszenie zmian 2 35_ZP-2021
Pytania 35_ZP_2020
Interfejs rozszerzonej wymiany danych – załącznik nr 1 do pytań
Komunikaty HL7 w AMMS, InfoMedica 2020 – załącznik nr 2 do pytań
SIWZ 35_ZP_2020 po udzielonych odpowiedziach
Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach
 Ogłoszenie zmian 35_ZP_2020
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (03.03.2021r.) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 19.03.2021 r. godz. składania ofert 11:30, godz. otwarcia ofert 12:00
Ogłoszenie zmian
Uwaga! Zamawiający poniżej przedstawia aktualny załącznik Nr 2 do SIWZ .  W zadaniu 1 Dostawa sprzętu serwerowego                         – Oprogramowanie systemowe i narzędziowe – w Tabeli w pkt II.2.1 dodano zapis : z ochroną wersji ( w celu ujednolicenia zapisów w załączniku Nr 1a i załączniku Nr 2)
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie 35_ZP_2020
Pytania 35_ZP_2020 – 2
Pytania 35_ZP_2020  (11.03.2021 r.)
Załącznik-1a-do-SIWZ (11.03.2021r.)
Załącznik-nr-2-do-SIWZ-po-zmianie-35_ZP_2020 ( 11.03.2021r.)
Uwaga! Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (19.03.2021r. godz. 10:29) przekazał  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dz.U.U.E zmianę ogłoszenia  o zamówieniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania  i  otwarcia ofert  na dzień 26.03.2021 r. godz. składania ofert 11:30, godz. otwarcia ofert 12:00
Potwierdzenie odbioru ogłoszenia
Ogłoszenie zmian
Informacja z otwarcia ofert 35_ZP_2020
Zestawienie_złożonych_ofert 35_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze oferty_35_ZP_2020

Dostawa oprzyrządowania do endoskopów w Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 32_ZP_2020
SIWZ 32_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ_32_ZP_2020
Załącznik Nr 2  32_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3A _32_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 32_ZP_2020
Załącznik Nr 5 _32_ZP_2020
ID_Postępowania_32_ZP_2020
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 03.12.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 32_ZP_2020
Pytania 32_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 32_ZP_2020

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2020
Termin składania oferty: 11.12.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
OGŁOSZENIE 31_ZP_2020
SIWZ 31_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ_31_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do 31_ZP_2020
JEDZ
Projekt_umowy_31_ZP_2020 wm.

Projekt_umowy 31_ZP_2020 leki
Załącznik Nr 5 do SIWZ 31_ZP_2020
ID_Postępowania_31_ZP_2020
Załącznik Nr 7 – 31_ZP_2020
Pytania 31_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 31_ZP_2020
Zestawienie złożonych ofert 31_ZP_2020
Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 11, 13, 14, 17, 19, 23, 26, 27, 28
Unieważnienie_pakiet_30__31_ZP_2020
Unieważnienie – 31_ZP_2020 Pakiet 4
Wybór oferty 31_ZP_2021
Sprostowanie

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej rękawic chirurgicznych i diagnostycznych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2020
Termin składnia ofert: 22.10.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie _29_ZP_2020
SIWZ_29_ZP_ 2020
Załącznik nr 1 _29_ZP_2020
Załącznik Nr 2 _29_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3A _29_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 29_ZP_2020
Załącznik Nr 5 _29_ZP_2020
ID Postępowania 29_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 29_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 29_ZP_2020


Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji oraz wyrobów medycznych.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2020
Termin składnia ofert: 15.10.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 26_ZP_2020
SIWZ 26_ZP_2020
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 2 _26_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3A
Załącznik nr 4
Załącznik Nr 5
ID Postępowania 26_ZP_2020
Pytania 26_ZP_2020
Pytania 2 26_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 26_ZP_2020
Unieważnienie Pakiet 11    26_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26_ZP_2020


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego w celu realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2020
Termin składania ofert: 28.10.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 25_ZP_2020
SIWZ 25_ZP_2020
SIWZ 25_ZP_2020- aktualny
Załącznik Nr 1 do SIWZ 25_ZP_2020
Załącznik Nr 2 -25_ZP_2020
Załącznik-Nr 2a – 25_ZP_2020
JEDZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ 25_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 25_ZP_2020
Umowa powierzenia 25_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do Um. p.d. 25_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do umowy powierzenia 25_ZP_2020
ID Postępowania 25_ZP_2020
Pytania 25_ZP_2020
Pytania 2 25_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 25_ZP_2020
Wynik 25_ZP_2020


Dostawa odczynników do analizatora CELLDYN 1800
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2020
Termin składania ofert: 16.09.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 23_ZP_2020
SIWZ 23_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 23_ZP_2020
Załącznik Nr 2, 23_ZP_2020
Załącznik Nr 3, 3a _23_ZP_2020
Projekt_umowy_23_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 23_ZP_2020
ID Postępowania 23_ZP_2020
Informacja z otwarcia 23_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 23_ZP_2020


Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2020
Termin składania ofert: 22.09.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 22_ZP_2020
SIWZ_22_ZP_ 2020
Załącznik Nr 1, 22_ZP_2020
Załącznik nr 2 Pakiet I
Załącznik nr 2a Pakiet I
Załącznik nr 2 Pakiet II
Załącznik nr 2a Pakiet II
Załącznik nr 2 Pakiet III
Załącznik nr 2a Pakiet III
Załącznik nr 2 Pakiet IV
Załącznik nr 2a Pakiet IV
Załącznik nr 2 Pakiet V
Załącznik nr 2a Pakiet V
Załącznik nr 3, 3a 22_ZP_2020
Załącznik Nr 4 _ 22_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 22_ZP_2020
ID Postępowania 22_ZP_2020
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22_ZP_2020
Pytania 22_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 22_ZP_2020
Unieważnienie Pakiet I 22_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 22_ZP_2020


Dostawa przewoźnego Aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:20/ZP/2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 20_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 20_ZP_2020
Opis przedmiotu zamówienia RTG
Załącznik nr 3, 3a 20_ZP_2020
Załącznik Nr 4 _ 20_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 20_ZP_2020
ID Postępowania 20_ZP_2020
Pytania 20_ZP_2020
Pytania 20_ZP_2020 2
Informacja z otwarcia ofert 20_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 20_ZP_2020


Dostawa sprzętu medycznego tj. Bronchofiberoskop i Aparat EKG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie 19_ZP_2020
SIWZ 19_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 19_ZP_2020
Załącznik Nr 2,Opis Aparat EKG
Załącznik Nr 2, Opis Brochofiberoskop
Załącznik_nr_2a 19_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3a
Załącznik Nr 4 _ 19_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 19_ZP_2020
ID Postępowania 19_ZP_2020
pytania 19_ZP_2020
Pytania 19_ZP_2020
Informacja z otwarcia 19_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19_ZP_2020


Dostawa sprzętu medycznego tj. Aparat do znieczulenia i Respirator stacjonarny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 18_ZP_2020
SIWZ 18_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 18_ZP_2020
Załącznik Nr 2, Opis Aparat do znieczulania
Załącznik Nr 2, Opis Respirator
Załącznik nr 3, 3a
Załącznik-Nr-4-_-18_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 18_ZP_2020
ID Postępowania 18_ZP_2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18_ZP_2020zmiana terminu składania ofert  – 30.07.2020 godz. 11:30,otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 18_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 18_ZP_2020
Zestawienie złożonych ofert 18_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 18_ZP_2020


Dostawa do magazynu apteki szpitalnej produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2020

Termin składania ofert: 21.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ
JEDZ
Projekt_umowy
ID Postępowania
Grupa_kapitałowa

Pytania 16_ZP_2020
Uwaga Sprostowanie – Pytania
Informacja z otwarcia ofert 16_ZP_2020
Unieważnienie w Pakiecie 3,6,14,18,20
Zawiadomienie o wyborze 16_ZP_2020


Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:14/ZP/2020

Termin składania ofert: 05.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1,3,3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
ID postępowania
Pytania

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 08.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania


Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego Bioksel 6000, dostawa zestawów diagnostycznych, jednorazowych plastikowych artykułów laboratoryjnych oraz dostawa odczynników do analizatorów PENTRA 60 C+ i PENTRA XL 80

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:13/ZP/2020

Termin składania ofert:29.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 i 3a
Załącznik Nr 4 do SIWZ

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert : 02.06.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ID postępowania
Pytania
Informacja-z-otwarcia-ofert-13_ZP_2020

Zawiadomienie o wyborze 13_ZP_2020


Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu i dostawa testów identyfikacyjnych i testów do oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR oraz materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora bakteriologicznego wraz z dzierżawą analizatora

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2020

Termin składania ofert: 30.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Pakiet I
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Pakiet II
Załącznik Nr 3, 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4, 4a do SIWZ
ID postepowania
Pytania
SIWZ po zmianach
SIWZ po zmianach
Załącznik Nr 2 po zmianach (Pakiet II)
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_ZP_2020


Dostawa systemu do badań EMG (min 3 kanały), przewodnictwa nerwowego, potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych)

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2020

Termin składania ofert 17.04.2020r., godz. 11:30, otwarcia 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Opis
Formularz asortymentowo – cenowy
Projekt umowy
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie


Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie Sprawy: 10/ZP/2020

Termin składania ofert: 02.04.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert: 10.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa systemu do badań EMG (min 3 kanały) przewodnictwa nerwowego, potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych)

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2020

Termin składania ofert: 27.03.2020 r., godz.:13:30, otwarcia: 14:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ NIEAKTUALNY
Formularz asortymentowo – cenowy
Projekt umowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ AKTUALNY
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ AKTUALNY
Formularz asortymentowo – cenowy AKTUALNY
Projekt umowy AKTUALNY
Unieważnienie

Dostawa aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorem skanującym dla potrzeb Działu Fizjoterapii

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2020

Termin składania ofert: 17.03.2020r. godz.11:30, otwarcia: 12:00

siwz
ogłoszenie
Formularz asortymentowo cenowy
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2020

Termin składania ofert: 13.03.2020r., godz.13:30, otwarcia godz.14:00

ogłoszenie
siwz
formularz asortymentowo cenowy
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy
Pytania  
Aktualny Załącznik nr 2
ogłoszenie o zmianie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2020

Termin składania ofert: 05.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz.12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 4a do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Pytania

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert:09.03.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Unieważnienie postępowania w Pakiecie II, VII, X, XI
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa środków czystościowych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2020

Termin składania ofert: 28.01.2020 r. godz. 10:30, otwarcia: 11:00

siwz
ogłoszenie
opis do myjki
przedmiot zamówienia
projekt umowy
Pytania
Informacja z otwarcia ofert  
Wybór oferty 

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych do programu lekowego WZW

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2020

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ, Załacznik Nr 1, 3, 3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wybór oferty

Dostawa implantów urazowo-ortopedycznych

Przetarg ograniczony
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2020

Termin składania ofert: 16.01.2020 r. godz. 11:30, otwarcia godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pytania
Informacja z otwarcia ofert 
Wybór oferty