Dostawy w roku 2019

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2019

Termin składania ofert: 18.12.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ, Załącznik Nr 1,3,3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2a do SIWZ grupa taryfowa C11
Załącznik Nr 2a do SIWZ grupa taryfowa C 21
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert 
Wybór najkorzystniejszej oferty

Dostawa oprzyrządowania do elektrokoagulacji

Przetarg ograniczony
Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2019

Termin składania ofert: 09.01.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik 1, 3, 3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załacznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 7 do SIWZ

Dostawa implantów urazowo-ortopedycznych i narzędzi chirurgicznych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2019

Termin składania ofert: 27.12.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1,3,3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pytania
Pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w Pakiecie I

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2019

Termin składania ofert: 04.12.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2a grupa taryfowa C11
Załącznik Nr 2a – grupa taryfowa C 21

Uwaga!!   Przedłużenie terminu składania ofert: 06.12.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Pytania
Aktualny Załącznik 2a – grupa taryfowa C11
Aktualny Załącznik Nr 2a – grupa taryfowa C21
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ – 50)  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2019

Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 i 3 a do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wybór oferty

Dostawa środków czystościowych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2019

Termin składania ofert: 27.12.2019 r. godz. 10:30, otwarcie ofert godz. 11:00

Ogłoszenie
SIWZ
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny pakiet VIII
Załącznik do pakietu VIII 
Pytania
Informacja z otwarcia ofert

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu (backup) do badań immunochemicznych.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2019

Termin składania ofert: 06.11.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załacznik Nr 1,3,3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4,5,5a

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert: 08.11.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2019

Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ z Załącznikiem 1,3,3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 4a do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Uwaga !  Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 12 
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w Pakiecie  3,4,5 i 9
Wybór ofert

Dostawa paliwa Diesla i benzyny bezołowiowej Pb95 dla floty środków transportu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2019

Termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 3a do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ

Uwaga!  Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 11.10.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Wybór oferty

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C wraz z noszami głównymi na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2019

Termin składania ofert: 01.10.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ z załącznikiem nr 1, 3, 3A
Załącznik nr 2 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert
Wybór oferty

Dostawa paliwa Diesla i benzyny bezołowiowej Pb95 dla floty środków transportu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2019

Termin składania ofert: 26.09.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Unieważnienie postępowania 

Dostawa 1 szt. Diatermii monopolarnej i bipolarnej z argonem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2019

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami nr 1, 3, 3A
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Uwaga!  Przedłużenie terminu składania ofert: 29.10.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Pytania 
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert

Dostawa paliwa Diesla i benzyny bezołowiowej Pb95 dla floty środków transportu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2019

Termin składania ofert: 11.09.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami 
Pytania
Unieważnienie

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C wraz z noszami głównyim na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Samodzielnym Publicznemy Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2019

Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz. 11:30 otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ z załącznikiem nr 1, 3, 3A
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pytania
Unieważnienie 

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C wraz z noszami i urządzeniem do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2019

Termin składania ofert: 03.09.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pytania
Załącznik nr 2 do SIWZ- Poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu C wraz z noszami i urządzeniem do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2019

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2a do SIWZ
projekt umowy na dostawę ambulansu typ C

Termin składania ofert: 21.08.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Pytania
Załącznik nr 2a po zmianie

Unieważnienie postępowania

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2019

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz. 9:30, otwarcie ofert godz. 10:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ- uzupełniony o możliwość podania adresu skrzynki ePUAP
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ .XML
Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ- ID Postępowania i Klucz publiczny
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie w Pakiecie 6,8,18
Uniewaznienie w pakiecie XIX
Wybór oferty
Instrukcja użytkowania systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx

Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2019

Termin składania ofert: 17.05.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ, załącznik Nr 1,3,3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularze asortymentowe
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Pakiet 8
Pakiet 9
Pakiet 10
Pakiet 11
Pakiet 12
Pakiet 13
Pakiet 14
Pakiet 15
Pakiet 16
Pakiet 17
Pakiet 18
Pakiet 19
Pakiet 20
Pakiet 21
Pakiet 22
Pakiet 23
Projekt umowy
Załacznik Nr 5 do SIWZ 
Pytania
Pytania 2
Informacje z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie pakietu nr 3
Wybór oferty

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2019

Termin składania ofert: 26.04.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ , Załącznik Nr 1, 3, 3A
Klauzula informacyjna
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie – Pakiet nr 2
Wybór oferty

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do Laboratorium Centralnego wraz z dzierżawą aparatów.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2019

Termin składania ofert: 31.05.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ- JEDZ .XML
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załączniki Nr 5, 6, 6a do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ- ID Postępowania i Klucz publiczny
Załącznik Nr 8 do SIWZ

Uwaga!!  Zmiana ogłoszenia, SIWZ i Załącznika Nr 2 w Pakiecie 1 i 4 (Zmiana nazwy Pakietów)

Ogłoszenie Zmiana
Potwierdzenie wysłania ogłoszenia do publikacji
SIWZ- Zmiana
Załącznik nr 2 do SIWZ- Zmiana
Ogłoszenie po zmianie – TED
Pytania 
Schemat kontroli
Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianie
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Wybór ofert
Instrukcja użytkowania systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2019

Termin składania ofert: 04.04.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Pytania

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert: 05.04.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
2 Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie pakietów 6,7,9,10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dostawa oprzyrządowania do endoskopów w pracowni endoskopii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2019

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert na dzień: 04.03.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania 
Informacja z otwarcia
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie pakietu nr 2
Unieważnienie postępowania w Pakiecie I

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej materiałów szewnych.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2019

Termin składania ofert: 07.02.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

               Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Grupa kapitałowa – załącznik nr 5

Uwaga!  Zmiana opisu przedmiotu zamówienia!!!
Opis przedmiotu zamówienia
Pytania

Wyjaśnienie – termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu 07.02.2019 r. o godz. 12:00

Zmiana SIWZ – poprawne oznaczenie koperty
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Wybór oferty

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych do hemodializy ciąglej. 

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2019

Termin składania ofert: 17.01.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogloszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy 1
Projekt umowy 2
Projekt umowy 3
Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
Pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie pakietów 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20 i 23  
Wybór oferty