Informacja – Pracownia Endoskopii

Informacja – Pracownia Endoskopii

Aktualności
Szpital, jak również wszystkie nasze poradnie, pracownie diagnostyczne oraz przychodnie specjalistyczne pracują w normalnym trybie, przy zachowaniu wszelkich wymagań i obostrzeń związanych z pandemią. Nasz personel jest zaszczepiony przeciw COVID-19.W ramach posiadanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, dysponujemy wolnymi terminami w Pracowni Endoskopii z zakresu gastroskopii i kolonoskopii w trybie ambulatoryjnym. Badania te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym na podstawie skierowania do pracowni endoskopowej. Wszystkie badania wykonuje wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek z wieloletnim stażem, w oparciu o nowoczesne techniki endoskopowe i wysokiej klasy sprzęt. Rejestracja do badań odbywa się w rejestracji głównej Szpitala lub telefonicznie. Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.
Czytaj więcej
Informacja – szczepienia przeciwko Covid-19

Informacja – szczepienia przeciwko Covid-19

Aktualności
W kwietniu uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem: 12 kwietnia – rocznik 1962,13 kwietnia – rocznik 1963,14 kwietnia – rocznik 1964,15 kwietnia – rocznik 1965,16 kwietnia – rocznik 1966,17 kwietnia – rocznik 1967,19 kwietnia – rocznik 1968,20 kwietnia – rocznik 1969,21 kwietnia – rocznik 1970,22 kwietnia – rocznik 1971,23 kwietnia – rocznik 1972,24 kwietnia – rocznik 1973. Tak skonstruowany harmonogram zapewnia elastyczność. Jeśli będziesz już w gronie uprawnionych i nie zapiszesz się na szczepienie w danym dniu, będziesz mógł to zrobić później.
Czytaj więcej
Podziękowania

Podziękowania

Aktualności
Serdecznie dziękujemy Firmie AEROSOL SERVISE Sp. z o.o. z Ustki, a przede wszystkim Panu Prezesowi Damianowi Piotrowskiemu oraz Chorążemu Wojciechowi Popiele za przekazanie darowizny dla Szpitala w formie środków dezynfekcyjnych. Otrzymaliśmy produkty SANI Spray do dezynfekcji dłoni oraz SANI Spray do dezynfekcji powierzchni. Łączna wartość darowizny to 2 430 000 zł!
Czytaj więcej
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

Aktualności
Przekazujemy informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, iż dla Pacjentów istnieje możliwość dofinansowania w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osobom korzystającym z refundacji NFZ do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (tj. pieluchomajtki, cewniki, balkoniki, kule, laski, wózki itp.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach adres strony internetowej http://www.pcpr.proszowice.pl/ . Przypominamy, że adresatami pomocy są Osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, których przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Czytaj więcej