NOWE KARETKI I DOFINANSOWANIE DLA SZPITALA

NOWE KARETKI I DOFINANSOWANIE DLA SZPITALA

Aktualności
Dziś w Szpitalu w Proszowicach, odbyło się uroczyste przekazanie dwóch nowych karetek pogotowia, a także przekazanie umowy na dofinansowanie remontu oddziałów szpitalnych budynku głównego. Umowę na dofinansowanie remontu oddziałów opiewającą na kwotę 4 mln 870 tys. zł przekazał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. Środki te pozwolą na całkowity remont oddziałów budynku głównego co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo pacjentów, a także personelu. Obie karetki zostały zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Karetka S - 400 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia (440 tys. całkowita kwota zakupu). Karetka P - 100 tys. zł dofinansowania Wojewody Małopolskiego (298 tys. zł całkowita kwota zakupu) Dziękujemy bardzo za wsparcie Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Wojewodzie Małopolskiemu Piotr Ćwik, Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Józef Gawron - Radny Województwa Małopolskiego.
Czytaj więcej
Konferencja pt: „POL VENT – krok milowy w  polskiej pneumonologii”,

Konferencja pt: „POL VENT – krok milowy w polskiej pneumonologii”,

Aktualności
W dniu 18 listopada 2019 roku odbyła się w Ministerstwie Zdrowia Konferencja pt: „POL VENT – krok milowy w polskiej pneumonologii”, podsumowująca realizację polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019. Na konferencję został zaproszony Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach Łukasz Szafrański oraz Zespół Medyczny Oddziału Pulmonologii biorący udział w programie: Ordynator dr n. med. Wojciech Skucha, lek. med. Joanna Chamera, piel. oddziałowa Edyta Kowalska oraz fizjoterapeuta Bartosz Gruszka Podczas konferencji, SP ZOZ w Proszowicach został wyróżniony jako pierwszy, który stworzył Salę Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w szpitalu powiatowym. Od 1998 roku w Oddziale Pulmonologii stosuje się nieinwazyjną wentylację mechaniczną jako standardową procedurę w leczeniu chorych z hiperkapniczną niewydolnością oddechową. Pierwszy aparat został przekazany Oddziałowi Pulmonologii, przez angielską…
Czytaj więcej
Szanowni Pacjenci Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach!

Szanowni Pacjenci Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach!

Aktualności
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, w związku z zaprzestaniem działalności medycznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach (32-010 Skrzeszowice 3) z dniem 31.01.2020 roku, uprzejmie informuje, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pozostają Państwo nadal objęci opieką lekarską i pielęgniarską przez Nasz personel medyczny w Ośrodku Zdrowia w Niegardowie lub w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach. Jednak już teraz mogą Państwo złożyć deklarację wyboru nowego lekarza i pielęgniarki w niżej wymienionych ośrodkach zdrowia. Chcemy zapewnić, iż Państwa dokumentacja medyczna zostanie przekazana do Naszych placówek w celu kontynuacji leczenia. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łuczycach, ul. Dworska 1, 32-010 Kocmyrzów – Luborzyca, tel. 12-387-11-99, gdzie zatrudnione są trzy Panie lekarki: lek. Krystyna Stawska- specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych, lek. Joanna Pawlik- specjalista medycyny rodzinnej, lek. Halina Magdziarz - Pawłowska-…
Czytaj więcej