Informacja !!

Informacja !!

Aktualności, Komunikaty specjalne
Szanowni Państwo Informujemy , że od 26.07.2021 r. przywracamy odwiedziny w naszym Szpitalu. Realizacja odwiedzin będzie pod następującymi warunkami: 1. Prawo do odwiedzin mają osoby: a) zaszczepione dwiema dawkami ? wymagany dowód zaszczepienia z aplikacji e ? Obywatel, lub b) które są ozdrowieńcami, lub c) które okażą negatywny wynik testu PCR ? nie starszy niż 72 godz. Wymagane dokumenty należy okazać personelowi medycznemu bezpośrednio przed wejściem do oddziału. 2. W dni powszednie odwiedziny będą się odbywać w godzinach 15.00- 18.00. 3. W dni wolne od pracy odwiedziny będą się odbywać w godzinach 13.00 ? 18.00. 4. Czas trwania odwiedzin do max 0,5 godziny. 5. Przy pacjencie może przebywać jedna dorosła osoba odwiedzająca ? dzieci nie mają prawa do odwiedzin. 6. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osobę z objawami infekcji dróg oddechowych.…
Czytaj więcej
KOMUNIKAT WS. SPŁATY ZADŁUŻENIA WOBEC WIERZYCIELI SZPITALA

KOMUNIKAT WS. SPŁATY ZADŁUŻENIA WOBEC WIERZYCIELI SZPITALA

Aktualności, Komunikaty specjalne
    W związku z zatwierdzeniem Aktualizacji Programu Naprawczego szpitala przez Radę Powiatu Proszowickiego oraz procedowaniem kredytu na spłatę zaległych zobowiązań, Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach zwraca się do wierzycieli Szpitala z uprzejmą prośbą o czasowe nie wszczynanie postępowań egzekucyjnych. Władze jednostki podejmują starania, by jak najszybciej zaspokoić wszystkich kontrahentów. Celem umożliwienia dobrowolnego uregulowania przez Szpital dłużnych kwot, apeluję o przemyślenie możliwości zawarcia ugody wraz z ewentualnym zrzeczeniem się odsetek i innych należności związanych z opóźnieniem w spłacie zobowiązań. Wszelkie ugodowe propozycje z Państwa strony przyśpieszą odzyskanie zaległych należności i przyczynią się do polepszenia sytuacji finansowej SP ZOZ w Proszowicach.                                                                               Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach
Czytaj więcej
!!! Oświadczenie !!!

!!! Oświadczenie !!!

Aktualności, Komunikaty specjalne
     W dniu 17 września 2020 roku na XXIII Sesji Powiatu Proszowickiego zatwierdzono Aktualizację Planu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Zadania określone w Planie pozwalają Dyrektorowi Szpitala na podjęcie najlepszych rozwiązań służących zarówno Szpitalowi, jaki społeczności lokalnej.     Informacje zamieszczane w Internecie przez niektóre osoby, odnośnie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków służą wywołaniu atmosfery niepokoju, tymczasowości i nie sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu Szpitala.     Szpital nadal działa w niezmienionej formie.     Wdrażanie reform określonych w Aktualizacji Planu Naprawczego będzie wymagało dodatkowych zgód Rady Powiatu Proszowickiego.Zawieszenie funkcjonowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego wynika z braku lekarzy chętnych do pracy na tym Oddziale.                                                                               Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach
Czytaj więcej
Informacja dla osób objętych kwarantanną

Informacja dla osób objętych kwarantanną

Komunikaty specjalne
? Informacja dla osób objętych kwarantanną  Pobieranie wymazów w kierunku wirusa SARS-CoV-2 dla osób przebywających na kwarantannie, które otrzymały powiadomienie SMS z Ministerstwa Zdrowia, będzie odbywać się na parterze Budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego.Przed przyjazdem prosimy o kontakt z dyżurką pielęgniarek: nr tel. 12-386-52-75. Punkt czynny będzie 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 11.00
Czytaj więcej
Uwaga pacjenci z objawami

Uwaga pacjenci z objawami

Komunikaty specjalne
U W A G A ???? Pacjenci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. kaszel, katar, gorączka) oraz podejrzani o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2, nie powinni zgłaszać się na planowane wizyty w Poradniach Specjalistycznych. Termin wizyty należy przełożyć TELEFONICZNIE (nr 12-386-52-31)
Czytaj więcej