XVI Europejski Kongres Gospodarczy

XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Aktualności
Uprzejmie informujemy, że Dyrektor SPZOZ w Proszowicach - Zbigniew Torbus będzie uczestniczył w roli prelegenta na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC2024). Wydarzenie to odbędzie się w dniach 7- 9 maja 2024r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Misją Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Tej misji podporządkowany został sposób przygotowania Kongresu. W toku dyskusji, poprzez gromadzenie rekomendacji, pomysłów, inspiracji i komentarzy powstaje niezwykle szeroki program trzydniowego spotkania; obejmuje on pełne spektrum najważniejszych, aktualnych kwestii społeczno-gospodarczych. Informacje na temat wydarzenia EEC2024 oraz wykaz wszystkich prelegentów https://www.eecpoland.eu/2024/pl/
Czytaj więcej
Informacja dot. dnia 29.03.2024 (Wielki Piątek)

Informacja dot. dnia 29.03.2024 (Wielki Piątek)

Aktualności
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2024 r. (WIELKI PIĄTEK) jest w naszej placówce dniem wolnym od pracy. Dzień wolny wynika z konieczności realizacji przepisów prawa – art. 130 § 2 Kodeksu Pracy i wyznaczenia dnia wolnego za święto 6 stycznia przypadającego w sobotę. Szpital w tym dniu będzie funkcjonował jak w weekendy i dni świąteczne. W dniu 29.03.2024 r. Ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą czynne w godzinach pracy poszczególnych placówek. Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej będzie czynne od godz. 18:00 w piątek 29.03.2024 r. do godz.  8:00 we wtorek 02.04.2024 r. Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – będzie pracować w trybie dyżurowym. Poradnie specjalistyczne oraz Rejestracja do Poradni Specjalistycznych będą nieczynne. Administracja Szpitala – nieczynne. Punkt Pobrań Laboratorium Analitycznego – nieczynne. Pracownia Bakteriologiczna – nieczynne. Centrum Fizjoterapii – nieczynne.…
Czytaj więcej