OFERTY PRACY

Oferty prosimy składać na adres:
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu 12 386 52 13
e-mail: kadry@spzoz.proszowice.pl

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy cywilno-prawnej w SPZOZ w Proszowicach.pdf POBIERZ

Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza konkurs na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Proszowicach polegających na wykonywaniu czynności pielęgniarskich


Opis
Projekt umowy
Szczegółowe warunki konkursu


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni na stanowisko:
Kierownik Sekcji Organizacji i Nadzoru

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni na stanowisko:
Pracownik Sekcji Kadr i Płac

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni na stanowisko:
Lekarz w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni na stanowisko:
Pielęgniarka/Pielęgniarz POZ (Ośrodki Zdrowia w Wawrzeńczycach, Igołomi i Łuczycach)

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zaprasza do współpracy:
Lekarz w Oddziale Obserwacyjnym do leczenia pacjentów podejrzanych lub zakażonych wirusem COVID- 19

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni:
Zespół lekarzy do pracy w Oddziale Pulmonologii

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarza w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarza Specjalistę Rehabilitacji Medycznej

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarzy Specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresu badań USG oraz USG Doppler

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Dodatkowa praca dla Lekarza Rezydenta w trakcie Specjalizacji w systemie dyżurowym
Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Lekarz Systemu Zespołów Ratownictwa Medycznego

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Ratownik Medyczny

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Lekarz Rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko
Lekarz w Oddziale Pulmonologii

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza konkurs na stanowisko:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. Zamówień publicznych

Opis


Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. kontroli wewnętrznej – audytor

Opis


Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Referent ds. Organizacyjno-Prawnych w Sekcji Organizacji i Nadzoru

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Pielęgniarka w Oddziale Wewnętrznym

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Pielęgniarka/Położna

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Pielęgniarka na Oddziale Szpitalnym

Opis


Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarza do Ambulatorium Opieki Całodobowej

Opis


Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarzy

Opis


Ogłoszenie

SPZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarza na Oddziale Wewnętrznym

Opis


 Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni:
Diagnostów laboratoryjnych