Informacja

Informacja

Aktualności
W związku z pojawiającymi się apelami o przywrócenie działalności Oddziału Pulmonologii Zarząd Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnejw Proszowicach informuje, że podejmuje wszelkie działania w celu pozyskania kadry medycznej, która jest niezbędna dla wznowienia funkcjonowania Oddziału Pulmonologii. Obecnie prowadzone są rozmowy z lekarzami. Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach
Czytaj więcej
KOMUNIKAT WS. ODDZIAŁU PULMONOLOGI

KOMUNIKAT WS. ODDZIAŁU PULMONOLOGI

Aktualności
 Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach informuje, że nastąpiła przerwa w  funkcjonowaniu Oddziału Pulmonologii w Proszowickim Szpitalu z dniem 1 października 2020 roku. Pacjenci zostali wypisani do domów lub przeniesieni na Oddział Chorób Wewnętrznych w Proszowickim Szpitalu. Dyrekcja Szpitala zmuszona była do podjęcia powyższej co do działalności Oddziału, ponieważ w dniu 30 września  minął termin wypowiedzeń, jakie złożyła czwórka lekarzy zatrudnionych na Oddziale Pulmonologii. Brak wystarczającej ilości lekarzy pulmonologów jest bezpośrednią przyczyną przerwania pracy Oddziału. Dyrekcja Szpitala wielokrotnie podejmowała rozmowy, aby lekarze Ci zechcieli pozostać i pracować nadal w Szpitalu. Takie rozmowy odbywały się również w Zarządzie Powiatu Proszowickiego. Niestety nie udało się nakłonić lekarzy do pozostania w Proszowicach i pracy na Oddziale Pulmonologii. Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach informuje, że wraz z Zarządem Powiatu Proszowickiego intensywnie poszukuje nowej kadry lekarskiej…
Czytaj więcej
KOMUNIKAT WS. SPŁATY ZADŁUŻENIA WOBEC WIERZYCIELI SZPITALA

KOMUNIKAT WS. SPŁATY ZADŁUŻENIA WOBEC WIERZYCIELI SZPITALA

Aktualności, Komunikaty specjalne
    W związku z zatwierdzeniem Aktualizacji Programu Naprawczego szpitala przez Radę Powiatu Proszowickiego oraz procedowaniem kredytu na spłatę zaległych zobowiązań, Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach zwraca się do wierzycieli Szpitala z uprzejmą prośbą o czasowe nie wszczynanie postępowań egzekucyjnych. Władze jednostki podejmują starania, by jak najszybciej zaspokoić wszystkich kontrahentów. Celem umożliwienia dobrowolnego uregulowania przez Szpital dłużnych kwot, apeluję o przemyślenie możliwości zawarcia ugody wraz z ewentualnym zrzeczeniem się odsetek i innych należności związanych z opóźnieniem w spłacie zobowiązań. Wszelkie ugodowe propozycje z Państwa strony przyśpieszą odzyskanie zaległych należności i przyczynią się do polepszenia sytuacji finansowej SP ZOZ w Proszowicach.                                                                               Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach
Czytaj więcej