Budynek Główny
I piętro

Kierownik tel. 12 386 51 43
Apteka tel. 12.386 51 44

apteka@spzoz.proszowice.pl

APTEKA SZPITALNA

 

Kierownik Apteki
mgr farm. Ewa Olech
specjalista farmacji szpitalnej


Zastępca Kierownika Apteki
mgr farm. Maria Kupiszewska

 


Apteka szpitalna nie świadczy usług bezpośrednio dla pacjentów, nie zajmuje się sprzedażą leków dla pacjentów.

Znajduje się na I piętrze budynku głównego Szpitala.

Do zadań Apteki szpitalnej należy:

  1. Zajmuje się zamawianiem produktów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami dla potrzeb pacjentów przebywających w Szpitalu,
  2. Zamawianie leków na import docelowy.
  3. Kontrola i ewidencja środków odurzających, leków psychotropowych oraz leków wstrzymanych i wycofanych.
  4. Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
  5. Udział w pracach komitetu terapeutycznego.