Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 15/2020

Termin składania ofert: 14.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert pdf

Zaproszenie z załącznikami

Świadczenie usług – pielęgnacja trawników i terenów zieleonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach i Ośrodku Zdrowia w Wawrzeńczycach

Oznaczenie sprawy:14/2020

Termin składania ofert:08.05.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf

Zaproszenie, Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Dostawa komputerów, monitorów, laptopa.

Oznaczenie sprawy:13/2020

Termin składania ofert:29.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf

Zaproszenie, Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

Umowa powierzenia

Zestawienie złożonych ofert 

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

Oznaczenie sprawy:12/2020

Termin składania ofert: 06.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00

Zaproszenie 

Projekt umowy

Pytanie 

Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku stacji pogotowia w SPZOZ w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 11/2020

Termin składania ofert: 23.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00

Dokumentacja

Pytania

Pytania 2

UWAGA

Termin składania ofert przedłużony do dnia 25.03.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert: 12:00

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych, izolacji kabli i przewodów, skuteczności ochrony gniazd, wyłączników różnicowych, instalacji odgromowej, protokołów w Oddziale Pulmonologii i Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym tut. Szpitala

Oznaczenie sprawy:10/2020

Termin składania ofert: 19.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

Pytanie

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Świadczenie usługi nadzoru technicznego-Inżynier projektu – MSIM

Termin składania ofert: 09.03.2020r., godz 10:30, otwarcia godz. 11:00

zaproszenie wraz z załącznikami

pytania

pytania 2

wyjaśnienia

Zestawienie złożonych ofert

wynik

Wykonanie projektu wykonawczego w celu dostosowania pomieszczenia serwerowni w SPZOZ w Proszowicach

Oznaczenie sprawy 08/2020

Termin składania ofert 26.02.2020 r. godz 10:30, otwarcie ofert 11:00

Zaproszenie

Załącznik Nr 2

mapa

projekt

 Zestawienie złożonych ofert

wynik

Usługa doradcza Benchmarking i Optymalizacja Pracy Szpitala

Oznaczenie sprawy 07/2020

Termin składania ofert 26.02.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00

Zaproszenie

Umowa

 Zestawienie złożonych ofert

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa zestawów komputerowych

Oznaczenie Sprawy: 06/2020

Termin składania ofert 12.02.2020r.  godz 12:30 otwarcia 13:00

zaproszenie

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Pytania 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Dostawa naklejek samoprzylepnych , białych z nadrukiem

Oznaczenie sprawy: 05/2020

Termin składania ofert:11.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy wyposażonych w urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 0,1 – 300 MHz i wykonanie pomiarów czynnika chemicznego

Oznaczenie sprawy: 04/2020

Termin składania ofert:10.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla pracowników SPZOZ w Proszowicach szkolenia okresowego w dziedzinie BHP oraz zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi

Oznaczenie sprawy:03/2020

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Zaproszenie

Zaproszenie

projekt umowy

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa komputerów

Oznaczenie sprawy: 01/2020

Termin składania ofert: 17.01.2020r., godz 12:30, otwarcia 13:00

zaproszenie

załącznik 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Zestawienie złożonych ofert  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania medycznego i dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego.

Oznaczenie sprawy: 02/2020

Termin składania ofert: 05.02.2020 r. godz.11:30, otwarcie godz. 12:00

Zaproszenie 

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia (Zadanie 1)

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia ( Zadanie 2)

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia

Załącznik Nr 6 do Zaproszenia

Załącznik Nr 7 do Zaproszenia

Załącznik Nr 8 do Zaproszenia

Uwaga !! 

Termin składania ofert przedłużony do dnia 07.02.2020 r. godz.13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

 Uwaga !!!

 Ze względu na dużą ilość pytań termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11.02.2020r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Pytania

Aktualny załącznik Nr 3

Aktualny Załącznik Nr 4  

Aktualny Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1 do Umowy powierzenia danych osobowych

Załącznik Nr 2 do Umowy powierzenia danych osobowych

Uwaga!  Przedłużenie składania ofert do dnia: 12.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Załącznik Nr 4 po zmianie ilości zgodnie z opisem