paragraf

Dział Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

tel. 012 386 52 14

Fax 0123865258

e-mail: dzp.zoz@poczta.fm  Ogłoszenia o Przetargach

Dostawy 2018

Dostawy 2017

Roboty budowlane 2017

Usługi 2017

Plan

Aukcje

Usługi

Dzierżawa nieruchomości

Dostawy 2014

Usługi 2015

Roboty budowlane 2014

Prace remontowo-malarskie

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Dostawy 2015

Roboty budowlane 2015

Dostawy 2016

Usługi 2016