Usługi poniżej 30 000 euro w roku 2020

Wykonanie pomiarów elektrycznych, izolacji kabli i przewodów,skuteczności ochrony gniazd, wyłączników różnicowych, instalacji odgromowej, protokołów.

Oznaczenie sprawy:18/2020

zaproszenie – 18_2020
Formularz cenowy 18_2020
Wzór umowy 18_2020
Załącznik Nr 1 _18_2020
Załącznik Nr 3 _18_2020

Zestawienie złożonych ofert 18_2020
Zawiadomienie o wyborze 18_2020

WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SPZOZ W PROSZOWICACH

Oznaczenie sprawy: 17/2020

Termin składania ofert: 29.05.2020 r. godz. 10:30, otwarcie ofert godz.11:00

Zaproszenie pdf

Zaproszenie

Załącznik Nr 2

Mapa

Projekt umowy

WYKONANIE USŁUG DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI W BUDYNKACH SPZOZ W PROSZOWICACH

Oznaczenie sprawy: 15/2020

Termin składania ofert: 14.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie z załącznikami

ŚWIADCZENIE USŁUG – PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW I TERENÓW ZIELONYCH W SPZOZ W PROSZOWICACH I OŚRODKU ZDROWIA W WAWRZEŃCZYCACH

Oznaczenie sprawy: 14/2020

Termin składania ofert:08.05.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf

Zaproszenie, Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

PRZEGLĄD I KONSERWACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Oznaczenie sprawy: 12/2020

Termin składania ofert: 06.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00

Zaproszenie 

Projekt umowy

Pytanie 

WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH, IZOLACJI KABLI I PRZEWODÓW, SKUTECZNOŚCI OCHRONY GNIAZD, WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWYCH, INSTALACJI ODGROMOWEJ, PROTOKOŁÓW W ODDZIALE PULMONOLOGII I ODDZIALE OBSERWACJNO-ZAKAŹNYM TUTEJSZEGO SZPITALA

Oznaczenie sprawy: 10/2020

Termin składania ofert: 19.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

Pytanie

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU TECHNICZNEGO – INŻYNIER PROJEKTU – MSIM

Oznaczenie sprawy: 09/2020

Termin składania ofert: 09.03.2020r., godz 10:30, otwarcia godz. 11:00

zaproszenie wraz z załącznikami

pytania

pytania 2

wyjaśnienia

Zestawienie złożonych ofert

wynik

WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SPZOZ W PROSZOWICACH

Oznaczenie sprawy 08/2020

Termin składania ofert 26.02.2020 r. godz 10:30, otwarcie ofert 11:00

Zaproszenie

Załącznik Nr 2

mapa

projekt

 Zestawienie złożonych ofert

wynik

USŁUGA DORADCZA BENCHMARKING I OPTYMALIZACJA PRACY SZPITALA

Oznaczenie sprawy 07/2020

Termin składania ofert 26.02.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00

Zaproszenie

Umowa

 Zestawienie złożonych ofert

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYKONANIE POMIARÓW ŚRODOWISKOWYCH NA STANOWISKACH PRACY WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 0,1-300MHz I WYKONANIE CZYNNIKA CHEMICZNEGO

Oznaczenie sprawy: 04/2020

Termin składania ofert:10.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DLA PRACOWNIKÓW SPZOZ W PROSZOWICACH SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BHP ORAZ ZAPOZNANIA Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

Oznaczenie sprawy: 03/2020

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Zaproszenie

Zaproszenie

projekt umowy

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty