Usługi do 30000 euro w roku 2019

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2020

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik 1, 4, 5, 6 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2.4. do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ – ID postępowania
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2020

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie  – Unieważnione
SIWZ, Załącznik Nr 1, 4, 5, 6  
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2.1. do SIWZ 
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ

Uwaga!!    Ważna informacja
Informacja

aktualne ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie  

Termin składania ofert: 04.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

SIWZ po zmianach
Aktualny Załącznik Nr 3 JEDZ (31.01.2020r.)
Aktualny Załącznik Nr 8 do SIWZ (ID_Postępowania) 31.01.2020r.
Pytania (31.01.2020r.)
Projekt umowy po uwzględnieniu odpowiedzi
Pytania (12.02.2020 r.)
Pytania (24.02.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie