UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ KOMERCYJNYCH

Świadczenia komercyjne w Szpitalu w Proszowicach zabezpieczają potrzeby pacjentów w zakresie wielospecjalistycznych procedur ambulatoryjnych jak i zabiegowych, opartych na profesjonalnej opiece i doświadczeniu szpitalnym. Kładziemy ogromny nacisk na atmosferę, zapewniająca intymność, dyskrecje i poszanowanie godności, którą szczególnie cenią sobie nasi Pacjenci oraz ograniczenie formalności, które Szpital zawęża do minimum, tak, aby pobyt Pacjenta w Szpitalu był jak najkrótszy, a formalności z tym związane jak najmniej uciążliwe.

KONSULTACJE I BADANIA KOMERCYJNE – INFORMACJE OGÓLNE

  1. Konsultacja z wybranym lekarzem – sposoby rejestracji:

Telefonicznie pod nr 12 386 52 52
od 10:00 do 13:00, od poniedziałku do piątku

Drogą elektroniczną do wszystkich usług, adres: komercja@spzoz.proszowice.pl

Osobiście od godz. 7:30 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku w głównym budynku,I piętro,pokój nr 180 Osoby do kontaktu:
Katarzyna Kukuła
Klaudia Świeca

W dniu wizyty należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego w celu założenie dokumentacji medycznej oraz uiszczenia opłaty po czym Pacjent zostanie skierowany do odpowiedniej komórki w celu realizacji usługi.

ZABIEG KOMERCYJNY – INFORMACJE OGÓLNE

  1. Konsultacja z wybranym lekarzem operatorem – sposoby rejestracji:

Telefonicznie pod nr 12 386 52 52
od 10:00 do 13:00, od poniedziałku do piątku

Drogą elektroniczną do wszystkich usług, adres: komercja@spzoz.proszowice.pl

Osobiście od godz. 7:30 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku w głównym budynku,I piętro,pokój nr 180 Osoby do kontaktu:
Katarzyna Kukuła
Klaudia Świeca

Lekarz operator omówi zabieg, wyznaczy, jakie badania laboratoryjne lub obrazowe należy wykonać i zaproponuje dogodny termin zabiegu.

2. Po wizycie u lekarza należy zgłosić się do Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego w celu wyznaczenia konsultacji anestezjologicznej.

Na konsultację anestezjologiczną należy zgłosić się z kompletem wyników badań. Konsultacja ta nie wlicza się w cenę zabiegu. Po konsultacji należy wrócić do Biura Komercyjnego w celu potwierdzenia terminu przyjęcia na Oddział.

3. Podpisywanie umowy i opłata.

W dniu zabiegu, przed przyjęciem na Oddział, podpisywana jest umowa na zabieg komercyjny oraz uiszczana opłata.
Płatności za zabieg można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
Do Biura Komercyjnego należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz ORYGINAŁAMI wyników badań, laboratoryjnych oraz obrazowych, zleconych przez lekarza.​

FORMY PŁATNOŚCI:
Przy zakupie u nas usługi oferujemy Państwu następujące formy płatności:
1. Gotówka
2. Przelew bankowy – numer konta (przelew musi zostać zaksięgowany przed udzieleniem świadczenia):
Nr konta: 35 1130 1150 0012 1143 4420 0003
3. Płatność kartą

INFORMACJA DLA PACJENTA UBEZPIECZONEGO

Informujemy o możliwości uzyskania świadczenia nieodpłatnie – finansowanego przez NFZ, a także możliwości uzyskania tego świadczenia u innych podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń z danego zakresu nieodpłatnie. Wszystkie informacje na ten temat uzyskają Państwo w Rejestracji Ogólnej NFZ.
W przypadku, gdy pacjent zdecydował się na odpłatne otrzymanie świadczenia zdrowotnego to zobowiązuje się za świadczenie odpłatne zapłacić kwotę zgodną z cennikiem Szpitala za odpłatne świadczenia zdrowotne.
W ten sposób pozostawiamy wszystkim Pacjentom możliwość swobodnej decyzji o ewentualnej rezygnacji z oczekiwania w kolejce oczekujących na świadczenie z NFZ i uzyskanie odpłatnego świadczenia.
Jednocześnie Pacjent oświadcza, że jest mu wiadomo, że świadczenia te, można wykonać nieodpłatnie ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, ale z tej możliwości rezygnuję.
Świadomie i z własnego wyboru, decyduję się za to świadczenie zapłacić. Pacjent oświadcza także, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń, wobec NFZ z tytułu rekompensaty za wykonane świadczenie.