UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ KOMERCYJNYCH

Świadczenia komercyjne w Szpitalu w Proszowicach zabezpieczają potrzeby pacjentów w zakresie wielospecjalistycznych procedur ambulatoryjnych jak i zabiegowych, opartych na profesjonalnej opiece i doświadczeniu szpitalnym. Kładziemy ogromny nacisk na atmosferę, zapewniająca intymność, dyskrecje i poszanowanie godności, którą szczególnie cenią sobie nasi Pacjenci oraz ograniczenie formalności, które Szpital zawęża do minimum, tak, aby pobyt Pacjenta w Szpitalu był jak najkrótszy, a formalności z tym związane jak najmniej uciążliwe.

INFORMACJE OGÓLNE

Od dnia 15.12.2021r. w naszym szpitalu, w ramach usług komercyjnych, pacjentów przyjmować będzie Pani lek. med. Marzena Binert- specjalista neurolog. Zapraszamy do rejestracji pod numerem telefonu: 12 386 51 07.

Formy kontaktu: 

telefonicznie pod nr 12 386 52 52
od 10:00 do 13:00, od poniedziałku do piątku

drogą elektroniczną dla wszystkich usług, adres: komercja@spzoz.proszowice.pl

osobiście od godz. 7:30 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku w głównym budynku,I piętro,pokój nr 180 Osoby do kontaktu:
Katarzyna Kukuła
Klaudia Świeca

ŚCIEŻKA PACJENTA KOMERCYJNEGO

  1. Wybierz formę kontaktu (telefoniczna/elektroniczna/osobista) – patrz informacje ogólne.
  2. Zapytaj pracownika Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego o interesującą Państwa usługę: diagnostyka/konsultacja/zabieg/inne. W odpowiedzi pracownik zweryfikuje dostępność usługi, termin realizacji oraz cenę. W przypadku zainteresowania realizacją usługi, pracownik dokona rejestracji na wybrany dzień i godzinę, wskaże miejsce udzielania świadczenia oraz przekaże inne niezbędne informacje.
  3. W przypadku konsultacji, w dniu wizyty należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego w celu założenia dokumentacji medycznej oraz uiszczenia opłaty (patrz formy płatności) po czym Pacjent zostanie skierowany do odpowiedniej komórki w celu realizacji usługi.
  4. W przypadku zabiegu, konieczna jest konsultacja z wybranym operatorem (lekarz danej specjalności, który będzie wykonywał zabieg). Lekarz operator podczas konsultacji omówi zabieg, wskaże dogodny dla Pacjenta termin przyjęcia na Oddział, wyznaczy jakie badania laboratoryjne lub obrazowe należy wykonać oraz skieruje Pacjenta na premedykację (konsultacja anestezjologiczna). Na konsultację anestezjologiczną należy zgłosić się z kompletem wyników badań. Koszt konsultacji z anestezjologiem nie jest wliczany w cenę zabiegu. Po konsultacji należy wrócić do Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego w celu potwierdzenia terminu przyjęcia na Oddział oraz podpisania umowy i uiszczenia opłaty za zabieg.
  5. Po zakończonej hospitalizacji, pacjent wypisywany jest do domu z kompletem dokumentacji medycznej oraz dalszymi zaleceniami.   

Formy płatności:   
1. Gotówka  
2. Przelew bankowy – nr konta: 35 1130 1150 0012 1143 4420 0003 
3. Płatność kartą 

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ KOMERCYJNYCH – ŚCIEŻKA PACJENTA KOMERCYJNEGO 

PRZEJDŻ DO CENNIKA USŁUG KOMERCYJNYCH – CENNIKI

INFORMACJA DLA PACJENTA UBEZPIECZONEGO

Informujemy o możliwości uzyskania świadczenia nieodpłatnie – finansowanego przez NFZ, a także możliwości uzyskania tego świadczenia u innych podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń z danego zakresu nieodpłatnie. Wszystkie informacje na ten temat uzyskają Państwo w Rejestracji Ogólnej NFZ.
W przypadku, gdy pacjent zdecydował się na odpłatne otrzymanie świadczenia zdrowotnego to zobowiązuje się za świadczenie odpłatne zapłacić kwotę zgodną z cennikiem Szpitala za odpłatne świadczenia zdrowotne.
W ten sposób pozostawiamy wszystkim Pacjentom możliwość swobodnej decyzji o ewentualnej rezygnacji z oczekiwania w kolejce oczekujących na świadczenie z NFZ i uzyskanie odpłatnego świadczenia.
Jednocześnie Pacjent oświadcza, że jest mu wiadomo, że świadczenia te, można wykonać nieodpłatnie ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, ale z tej możliwości rezygnuję.
Świadomie i z własnego wyboru, decyduję się za to świadczenie zapłacić. Pacjent oświadcza także, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń, wobec NFZ z tytułu rekompensaty za wykonane świadczenie.