Usługi w roku 2020

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2020
Termin składania ofert: 31.08.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: 12:00
SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 2. 4_ 17_ZP_2020
Załącznik nr 3 JEDZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 4 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 5 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 7_17_ZP-2020
ID_Postępowania_17_ZP_2020
Pytania _17_ZP_2020
Pytania 17_ZP_2020 2
Informacja z otwarcia 17_ZP_2020
Unieważnienie postępowania 17_ZP_2020

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:15/ZP/2020

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 4, 5, 6 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2.4. do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ – ID postępowania

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Pytania

Informacja z otwarcia ofert 15_ZP_2020

Unieważnienie 15_ZP_2020 strona

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2020

Termin składania ofert: 26 lutego 2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie  – Unieważnione

SIWZ, Załącznik Nr 1, 4, 5, 6  

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 2.1. do SIWZ 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ 

UWAGA !     Ważna Informacja

Informacja

aktualne ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie  

Termin składania ofert: 04.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

SIWZ po zmianach

Aktualny Załącznik Nr 3 JEDZ (31.01.2020r.)

Aktualny Załącznik Nr 8 do SIWZ (ID_Postępowania) 31.01.2020r.

Pytania (31.01.2020r.)

Projekt umowy po uwzględnieniu odpowiedzi 

Pytania (12.02.2020 r.) 

Pytania (24.02.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie