Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 8217-2015 z dnia 2015-01-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Proszowice
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, zgodnie z opisem . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został...
Termin składania ofert: 2015-01-28

Numer ogłoszenia: 10329 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8217 - 2015 data 20.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, fax. 012 3865258.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: