Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 6177-2015 z dnia 2015-01-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Proszowice
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do zabiegów urazowych . Pakiet od I do IV. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania każdorazowo do Zamawiającego odpowiedniego instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu na...
Termin składania ofert: 2015-01-23

Numer ogłoszenia: 8761 - 2015; data zamieszczenia: 21.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6177 - 2015 data 15.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, fax. 012 3865258.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: