Podziękowania dla personelu szpitala

Personel SP ZOZ w Proszowicach serdecznie dziękuje za wszystkie nadesłane wyrazy wdzięczności i podziękowania, jakie otrzymujemy od pacjentów, na których zdrowiu zależy nam najbardziej. Dziękujemy za te wzruszające dowody uznania i sympatii.

Szanowny Panie Dyrektorze.

Chciałbym za Pana pośrednictwem  serdecznie podziękować personelowi szpitala za wielką życzliwość i wspaniałe podejście do pacjenta.

Dnia 02.10.2023 uległem wypadkowi, moja prawa ręka została bardzo poważnie uszkodzona i w związku z tym trafiłem do szpitala w Proszowicach. Wiele osób się mną fachowo zajmowało więc trudno mi było je zapamiętać, począwszy od ,,Izby Przyjęć” poprzez cały zespół który przeprowadził moją operację, następnie trafiłem na Oddział Ortopedii i Traumatologii. Chcę tą drogą podziękować absolutnie całemu personelowi. Rzadko spotyka się tak oddany chorym zespół ludzi, zarówno lekarzy, pielęgniarek, opiekunek, salowych czy nawet Pań, które przynoszą posiłki. Wysoki profesjonalizm i serdeczność, którymi wykazywali się członkowie zespołu, zasługują na uznanie i mogą być przykładem dla innych. Trafiłem pod bezpośrednią opiekę Pani Doktor Ingi Lipińskiej – Tobiasz, która jest wspaniałym lekarzem, pełnym empatii i ciepła w stosunku do pacjentów. Ta znakomita lekarka, przeprowadziła skomplikowany zabieg rekonstrukcji mojej ręki za co dozgonnie dziękuję.

Gratuluję takiego personelu i mam nadzieję, że ich trud i serce oddane w pracę jest zauważany i doceniany.

Ma Pan wspaniałych pracowników, którzy obdarzyli pacjenta ciepłem, życzliwością, zrozumieniem i prawdziwą chęcią pomocy.

Bardzo chciałbym, aby moje słowa dotarły do osób, które się mną zajmowały. Przysłowie mówi, że gdy czyni się dobro to ono do tej osoby wraca. Wierzę, że tak będzie i z całego serca tego życzę całemu personelowi szpitala.

Z poważaniem
Paweł Bobek