1 139 916,29 złotych ?– taką kwotę dofinansowania, zgodnie z decyzją podjętą w dniu 15 lutego 2022r. podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3, otrzymał nasz Szpital?
 
? Wyżej wskazana kwota zostanie przekazana na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-19.
Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa Małopolskiego pod kierownictwem Marszałka Witolda Kozłowskiego ??

Szczególne podziękowania za pomoc merytoryczną składamy wicemarszałkowi Panu Łukaszowi Smółce oraz wicemarszałkowi Panu Józefowi Gawronowi.