Certyfikat „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach otrzymał Certyfikat „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”

Otrzymanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szpital przestrzega najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz zapewnia swoim pacjentom możliwie najbezpieczniejszą opiekę i leczenie.

Od wielu lat dążymy do tworzenia jak najbezpieczniejszego środowiska pracy poprzez cykliczne szkolenia personelu, prowadzenie rejestru zakłuć i zranień, zapewnienia dostępu do sprzętu ograniczającego stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz dbałość o aktualność obowiązujących w naszym szpitalu procedur. Otrzymanie certyfikatu motywuje nas do podejmowania kolejnych działań w tych obszarach.