800 000 zł dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

W dniu 26 września 2023 r. została zawarta umowa z Powiatem Proszowickim w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Bloku Operacyjnego”.

Zakup jest współfinansowany ze środków finansowych pozyskanych z budżetu Województwa Małopolskiego. Wartość pozyskanej dotacji wynosi 800 000 zł, natomiast całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 1 000 000 zł.

W ramach projektu zakupione zostaną:
Napęd wiertarko-frezarka-piła wraz z kompletem nasadek ( 3 kpl.) oraz dermatom z siatkownicą (1 szt.), Aparat do znieczulenia (1 szt.), Aparat USG (1 szt.), Shaver (1 szt.), Optyki (4 szt.), Zamrażarka do przeszczepów (1 szt.), Aparat do niedokrwienia (1 szt.), Światłowody (2 szt.), Szyna CPM (1 szt.), Maceratory do pieluch i pulpy (2 szt.).

Zakupiony sprzęt medyczny znacznie zwiększą możliwości wykonywania zabiegów operacyjnych, głównie z zakresu ortopedii, a także przyczynią się do zwiększenia komfortu pracy personelu oraz jakości udzielanych świadczeń.