600 000 zł na zakup ambulansu dla SP ZOZ w Proszowicach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach otrzymał kolejne dofinansowanie.

Tym razem nasz jednostka otrzymała wsparcie w kwocie 600 000 zł w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

Na dofinansowanie wniosków w konkursie przeznaczone zostały środki w wysokości 75 mln zł.

W ramach konkursu ocenie podlegało 128 złożonych wniosków o dofinansowanie. W wyniku transparentnej oceny konkursowej wybrano 121 wniosków na łączną kwotę w wysokości 72 429 573 zł.

Powyższa kwota stanowić będzie dofinansowanie zakupu 121 ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Nowa karetka trafi do Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Słomnikach. Zakup nowego ambulansu z pewnością wzmocni gotowość, podniesie jakość udzielanych usług przez ZRM i poprawi warunki pracy członków zespołu.

Realizacja inwestycji objętych dofinansowaniem ma nastąpić do końca 2024 r.

Fot. Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki